Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez  Stowarzyszenie Strasna zaba z siedzibą ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin na realizację zadania publicznego pt. Warsztaty „ Artystyczne Lato 2”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na  załączonym formularzu uwag w terminie od 10 do 19 czerwca 2017 r. na adres:
 
Urząd Miejski
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
tel. 22 731 32 57

e-mail:   j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl