Punkt Konsultacyjno-Informacyjny "Uzależnień"

PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY

"UZALEŻNIEŃ"

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

oraz

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Członkowie GKRPA pełnią dyżur

w każdy poniedziałek w godz. 18:00 - 20:00

ul. Poznańska 167A,

tel. (22) 722 20 09

 

W pozostałe dni i godziny szczegółowe informacje

można uzyskać w Urzędzie Miejskim

w Ożarowie Mazowieckim  

Filia ul. Poznańska 165, tel. (22) 731 32 23 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - III piętro, p. 313

 

 

OFERTA

PUNKTU KONSULTACYJNO - INFORMACYJNEGO

"UZALEŻNIEŃ"

 

(zajęcia w Ożarowie Mazowieckim i Płochocinie)

 

PONIEDZIAŁEK

18:00 - 20:00

Dyżury członków

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

Ożarów Mazowiecki

ul. Poznańska 167A


 

16:00 - 19:00

Spotkania z terapeutą w Płochocinie

(alkohol, narkotyki, leki, hazard, internet i inne)

19:00-21:00

grupa wsparcia dla osób z problemami

(alkohol, narkotyki, leki, hazard, internet, DDA/DDD)

 

Sala przy kościele

p.w. Św. Wojciecha BM

w Płochocinie, ul. Łąkowa 7

 

WTOREK

16:00-20:00

Konsultacje indywidualne dla osób z problemem

uzależnień i ich rodzin

Ożarów Mazowiecki

ul. Poznańska 167A

 

PIĄTEK

17:00-19:00

Konsultacje w formie zdalnej z terapeutą

specjalizującym się w pracy z dziećmi,

młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi

tel.: 881-330-885 

 

SOBOTA

09:00-13:00

Konsultacje indywidualne z terapeutą

specjalizującym się w pracy z dziećmi,

młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi

Ożarów Mazowiecki

ul. Poznańska 167A

tel.: 881-330-885 

 

 


 

14:30-16:30

Spotkania grupowe

dla osób z problemem uzależnień

Ożarów Mazowiecki

ul. Poznańska 167A

 


 

17:00

Spotkanie grupy AA

Ożarów Mazowiecki

ul. Poznańska 167A

 

 

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie...