Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa z siedziba w Ołtarzewie  na realizację zadania publicznego pt. „Wakacyjne warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży”.
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie od  29  maja do 5 czerwca 2015 r. na adres:
 
Urząd Miejski
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
tel. 22 731 32 57

e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

Do pobrania :

- oferta

- formularz do wniesienia uwag

Wydział Spraw Społecznych

Urzędu Miejskiego