Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr LX/580/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

Podatek rolny

Uchwała Nr LX/581/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2015.

 

Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr 142/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie3ckim z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.