w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Szeligi.

(dotyczy części obrębu PGR Szeligi – działek położonych na południe od ul. Szeligowskiej)

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 73 poz. 1934 z dnia 07.04.2005 r.