w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego.

(dotyczy dz. ew. nr 126 obręb 03 miasto Ożarów Mazowiecki)

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 5882 z dnia 16.08.2012 r.