102.  Uchwała Nr XXXVII/363/13 z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Płochocin Gmina Ożarów Mazowiecki.

(dotyczy dz. ew. nr 219/1, 220/3, 220/5, 220/6, 221/3, 221/4, 222/2, 223/1 obręb Płochocin)

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6803 z dnia 17.06.2013 r.