Urząd Miejski
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP Gminy Ożarów Mazowiecki 118-17-66-202

 

Kasa czynna
Poniedziałek          08.00 - 15.30
Wtorek                  08.00 - 15.30
Środa                    10.00 - 17.30
Czwartek              08.00 - 15.30
Piątek                   08.00 - 15.30

 

Telefon: (22) 731 32 00
Fax:      (22) 722 18 87
e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl

http:
www.ozarow-mazowiecki.pl

 

Sekretariat

tel. 22 722 12 11
tel. 22 731 32 01

 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Paweł Kanclerz
tel. 22 731 32 02 
e-mail: pkanclerz@ozarow-mazowiecki.pl

 

Zastępca Burmistrza - Dariusz Skarżyński
tel. 22 731 32 03
e-mail: zastepca@ozarow-mazowiecki.pl

 

Zastępca Burmistrza - Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

tel. 22 731 32 27

e-mail: e.jastrzebska@ozarow-mazowiecki.pl

Skarbnik Gminy - Małgorzata Piotrowska
tel. 22 731 32 22
e-mail: skarbnik@ozarow-mazowiecki.pl

Sekretarz Gminy - Jolanta Niegrzybowska
tel. 22 731 32 04
e-mail: sekretarz@ozarow-mazowiecki.pl

Naczelnik Wydziału Administracji - Katarzyna Kozłowska

tel. 22 731 32 34
e-mail: k.kozlowska@ozarow-mazowiecki.pl

 

Referat Kadr

Tel. 22 731 32 06

e-mail: m.bozik@ozarow-mazowiecki.pl

 

Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego - Marzena Ostrowska

Tel. 22 731 32 54

e-mail: m.ostrowska@ozarow-mazowiecki.pl


Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów - Piotr Kuśmierczyk
tel. 22 731 32 39
e-mail: p.kusmierczyk@ozarow-mazowiecki.pl

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Robert Głazowski
tel. 22 731 32 36
e-mail: r.glazowski@ozarow-mazowiecki.pl


Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego - Jakub Ciećwierz
tel. 22 731 32 09

e-mail: j.ciecwierz@ozarow-mazowiecki.pl

 

-      Zagospodarowanie przestrzenne tel. 22 731 32 30, 22 731 32 31

-      Geodezja                                            tel. 22 731 32 08

-      Gospodarka Nieruchomościami     tel. 22 731 32 58

                                                                  tel. 22 731 32 71

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych - Piotr Manarczyk
tel. 22 731 32 42
e-mail: p.manarczyk@ozarow-mazowiecki.pl

Referat Informatyki

tel. 22 731 32 14

e-mail: informatyka@ozarow-mazowiecki.pl

 

Działalność Gospodarcza

tel. 22 731 32 10

e-mail: edg@ozarow-mazowiecki.pl

 

Biuro Rady Miejskiej

tel. 22 731 32 16

e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl


Wydziały posiadające siedzibę w budynku przy ul. Poznańskiej 165

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych - Tomasz Tymoftyjewicz

tel. 22 731 32 29

e-mail: t.tymoftyjewicz@ozarow-mazowiecki.pl

 

Główny specjalista ds. społecznych - Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
tel. 22 731 32 57

e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

(sprawy z zakresu promocji gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi)

 

Podinspektor ds. Społecznych – Agnieszka Bozik
tel. 22 731 32 23
e-mail: a.bozik@ozarow-mazowiecki.pl

(sprawy społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi)


Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

i Urzędu Stanu Cywilnego - Jolanta Dragan
tel. 22 731 32 17

e-mail: usc@ozarow-mazowiecki.pl

 

Sprawy dot. zameldowania

tel. 22 731 32 05

Sprawy dot. wydawania dowodów osobistych

tel. 22 731 32 50

Sprawy mieszkaniowe

tel. 22 731 32 34

Straż Miejska
Komendant Stanisław Rdest

ul. Poznańska 127 a, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 721-26-51 lub 986
email: strazmiejska@ozarow-mazowiecki.pl