Podatek od nieruchomości.

Uchwała Nr 140/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 listopada 2011 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

Podatek rolny.

Uchwała Nr 141/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012 .

 

Podatek od środków transportowych.

Uchwała Nr 142/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.