Ewidencje prowadzone przez Wydział Środowiska i Rolnictwa

Ewidencja świadczących wywóz odpadów stałych i płynnych

Ewidencje prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Ewidencja Obiektów Turystycznych (Baza Hotelowa)

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych