Rejestry prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich

Rejestr wyborców

Rejestr osób dla potrzeb prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Rejestr wydanych dowodów osobistych

Rejestr unieważnionych dowodów osobistych

Rejestr zawiadomień i zaświadczeń

Rejestry prowadzone przez Referat Wymiaru i Księgowości Podatkowej

Rejestr podatku od spadku i darowizn

Rejestry podatkowe, ewidencje – podatek od nieruchomości osoby prawne

Rejestr podatku od nieruchomości osoby prawne

Rejestr umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty podatku od nieruchomości

Rejestr umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty podatku rolnego

Rejestr umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty łącznego zobowiązania podatkowego rolników

Rejestr umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami

Rejestr podatku rolnego osoby prawne

Rejestr podatku od nieruchomości osoby fizyczne – Gmina

Rejestr podatku rolnego osoby fizyczne – Gmina

Rejestr łącznego zobowiązania pieniężnego rolników – Gmina

Rejestr łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób niebędacych rolnikami - Gmina

Rejestry podatkowe, ewidencje – Gmina

Rejestr podatku od nieruchomości osoby fizyczne – Miasto

Rejestr podatku rolnego osoby fizyczne – Miasto

Rejestr łącznego zobowiązania pieniężnego rolników – Miasto

Rejestr łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób niebędacych rolnikami – Miasto

Rejestry podatkowe, ewidencje – Miasto

Rejestry prowadzone przez Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

Rejestr wydanych wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rejestr wydanych wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rejestr wydanych zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rejestr opłat planistycznych