W dniu 15 kwietnia podpisane zostało przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Józefów w sprawie wydzielenia z Osiedla Józefów Osiedla pod nazwą Wolica obejmującego swym zasięgiem obręb geodezyjny SHR Wolica, a z pozostałego terenu utworzenie Osiedla pod nazwą Józefów. Konsultacje rozpoczynają się 22 kwietnia i trwać będą 40 dni.

Każdy mieszkaniec Osiedla Józefów będzie mógł zgłosić – w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki, lub w formie ustnej - podczas specjalnie zorganizowanego w tym celu zebrania, które będzie protokołowane swoje uwagi.

 

Spotkanie z mieszkańcami Józefowa odbedzie się 20 maja o godz. 18.00 w Filli DK "Uśmiech" w Józefowie ul. Fabryczna 15