Zarządzenie Nr B.0050.103.2022
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przeniesienia środków między placówkami

§ 1

Zmniejsza się plan w Przedszkolu Publicznym w Józefowie o kwotę 3.500 zł w Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola § 3020. (Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń )

§ 2

Zwiększa się plan w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ożarowie Mazowieckim o kwotę 3.500 zł w Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola § 3020. (Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń )

 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego:
Paweł Kanclerz