wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla działek ewidencyjnych nr 147/1, 147/2, 147/3 i 21/10, obręb ewidencyjny 0003 – obszar II - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (wyłożenie od 30.11.2020 r. do 22.12.2020 r.)