Zgodnie z art.7 ust. 3 rozdz. 2 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. - Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 ze zm.) informujemy, że w dniu 16.12.2019 r. o godz. 08:30 wpłynęło zgłoszenie zgromadzenia publicznego.

Cel zgromadzenia: Orszak Trzech Króli w dniu 06.01.2020 r. w godzinach 11:15 do 12:30.

Trasa planowanej trasy: Plebania Ołtarzew, ul. Kilińskiego 20 - ul. Lipowa przy szkole - ul. Kierbedzia / róg Parkowej / - plebania, ul. Kilińskiego 20.