Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez:

Oddział rejonowy PZERiI Warszawa Wola, Warszawa Bemowo i Warszawa Zachód z siedzibą ul. Młynarska 29, 01-175 Warszawa, na realizację zadania publicznego pt. Poznajemy historię, doświadczenia i tradycje narodowe w poszczególnych regionach kraju;

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące ofert.

Uwagi dot. ofert można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie od 28 maja do 3 czerwca 2019 r. na adres:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

ul. Kolejowa 2

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 731 32 57

e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl