Osiedle Józefów, uprawnionych do głosowania 943 mieszkańców

kadencja 2019-2024

Skład Zarządu Osiedla:

  • Anna Sułecka - przewodnicząca
  • Marcin Zieliński - członek
  • Małgorzata Tederska - członek
  • Danuta Kanclerz - członek
  • Barbara Dmoch - członek

Kontakt z przewodniczącym:
telefon: 606-143-446
e-mail: osiedle-jozefow@ozarow-mazowiecki.pl

Statut:
Uchwała Nr 104/11 z 27.10.2011 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Józefów.
Uchwała Nr VII/103/19 z 21.03.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Józefów