Sołectwo Ołtarzew, uprawnionych do głosowania 553 mieszkańców

kadencja 2019-2024

Sołtysem jest: Magdalena Bozik

    Skład Rady Sołeckiej:
  • Bożena Chudecka
  • Robert Chudecki
  • Sylwester Głowacki
  • Grzegorz Pietrzak

Kontakt z sołtysem:
telefon: 608-654-287
e-mail: solectwo-oltarzew@ozarow-mazowiecki.pl