Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy
    Burmistrz (0)
        VI kadencja 2010-2014 (1)
        Kompetencje (1)
        Archiwum (0)
            V kadencja 2006-2010 (1)
        VII kadencja 2014-2018 (1)
    Rada Miejska (0)
        Kompetencje (1)
        Skład Rady Miejskiej (1)
        Terminarz prac Rady Miejskiej (1)
        Komisje Rady Miejskiej (1)
            Komisja Budżetowa (0)
                Skład Komisji Budżetowej (1)
                Protokoły (1)
            Komisja Obywatelska (0)
                Skład Komisji Obywatelskiej (1)
                Protokoły (1)
            Komisja Gospodarcza (0)
                Skład Komisji Gospodarczej (1)
                Protokoły (1)
            Komisja Społeczno - Techniczna (0)
                Skład Komisji Społeczno - Technicznej (1)
                Protokoły (1)
            Komisja Rewizyjna (0)
                Skład Komisji Rewizyjnej (1)
                Protokoły (1)
                Kontrole (0)
                    2019 (0)
                        protokół kontrolny Nr 1-19 z 28.03.2019 (1)
                        protokół kontrolny Nr 2-19 z 21.08.2019 (1)
                        protokół kontrolny Nr 3-19 z 04.12.2019 (1)
                    2018 (0)
                        Protokół kontrolny Nr 1-18 z 14.03.2018 (1)
                    2020 (0)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)
                Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (1)
                Protokoły (1)
        Zawiadomienia o sesji Rady Miejskiej (26)
        Sprawozdania z sesji Rady Miejskiej (1)
        Protokoły z sesji Rady Miejskiej (1)
        Dyżury radnych (1)
        Kluby radnych (0)
            Klub radnych "Forum Samorządowe" (0)
                Skład Klubu radnych "Forum Samorządowe" (1)
                Projekty uchwał (1)
                Projekty stanowisk (2)
            Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości (0)
                Skład Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości (1)
                Projekty uchwał (2)
                Projekty stanowisk (1)
        Interpelacje i zapytania radnych (0)
            2018 rok (0)
                17.12.2018 - radny Rajmund Oskierko (1)
            2019 rok (0)
                01 - 25.01.2019 - radny Sławomir Kowalski (1)
                02 - 25.01.2019 - radny Grzegorz Karol (1)
                03 - 25.01.2019 - radny Janusz Kędzierski (1)
                04 - 20.03.2019 - radny Marcin Sowidzki (1)
                05 - 20.03.2019 - radny Marcin Sowidzki (1)
                06 - 25.03.2019 - radna Małgorzata Rutkowska (1)
                07 - 02.04.2019 - radna Anna Bartoszewicz (1)
                08 - 02.04.2019 - radna Anna Bartoszewicz (1)
                09 - 02.04.2019 - radna Anna Bartoszewicz (1)
                10 - 24.04.2019 - radny Marcin Sowidzki (1)
                11 - 25.04.2019 - radny Grzegorz Karol (1)
                12 - 25.04.2019 - radny Grzegorz Karol (1)
                13 - 25.04.2019 - radna Anna Bartoszewicz (1)
                14 - 09.05.2019 - radny Marcin Sowidzki (1)
                15 - 23.05.2019 - radna Anna Bartoszewicz (1)
                16 - 24.05.2019 - radny Rajmund Oskierko (1)
                17 - 27.06.2019 - radny Adrian Antosiewicz (1)
                18 - 25.07.2019 - radny Marcin Sowidzki (1)
                19 - 09.10.2019 - radny Marcin Sowidzki (1)
                20 - 12.12.2019 - radny Marcin Sowidzki (1)
                21 - 17.12.2019 - radny Janusz Kędzierski (1)
            2020 rok (0)
                01 - 23.01.2020 - radny Adrian Antosiewicz (1)
                02 - 06.02.2020 - radny Grzegorz Karol (1)
                03 - 28.02.2020 - radna Anna Bartoszewicz (1)
                04 - 18.03.2020 - Radni Klubu Radnych Forum Samorządowe (1)
                05 - 30.04.2020 - radny Marcin Sowidzki (1)
                06 - 05.05.2020 - radny Grzegorz Karol (1)
                07 - 27.05.2020 - radna Anna Bartoszewicz (1)
                08 - 27.05.2020 - radna Anna Bartoszewicz (1)
                09 - 27.05.2020 - radna Anna Bartoszewicz (1)
                10 - 27.05.2020 - radna Anna Bartoszewicz (1)
        Transmisje z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim (1)
        Stanowiska Rady Miejskiej (2)
        Archiwum (0)
            VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014 (0)
                Sprawozdania z Sesji Rady Miejskiej (1)
                Protokoły z Sesji Rady Miejskiej (1)
                Skład Rady Miejskiej (1)
                Stanowiska Rady Miejskiej (6)
                Komisje Rady Miejskiej (0)
                    Komisja Rewizyjna (0)
                        Skład Komisji (1)
                        Protokoły (1)
                        Kontrole (0)
                            2011 (1)
                            2012 (0)
                                17.07.2012 - fundusze sołeckie za 2011 (1)
                                31.07.2012 - rozliczanie dotacji dla przedszk. niep. za 2011 (1)
                                01.08.2012 - bezp. i gospodarność - place zabaw (1)
                                10.08.2012 - dbałość o powierz. mienie-obiekty sportowe (1)
                                09.08.2012 - przyg. placówek szkol. do roku szkol. 2012-2013 (1)
                                15.11.2012 - Kontrola w zakresie rozliczania dotacji za rok 2011 wybranej organizacji pozarządowej UKS „NET”. (1)
                            2013 (0)
                                20.02.2013 - rekontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w ZUK (1)
                                27.03.2013 - rekontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w GOSiR (1)
                                24.07.2013-14.08.2013 - rekontrola realizacji zaleceń pokontrolnych - bezpieczeństwo i gospodarność na placach zabaw (1)
                                12.08.2013 - kontrola wybranych procedur przetargowych - dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (1)
                                19.08.2013 - kontrola wybranej inwestycji w roku 2013 - budowa budynku komunalnego w Ożarowie Mazowieckim (1)
                                28.08.2013-02.09.2013 - kontrola przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2013/2014 (1)
                                22.10.2013 - bezpieczeństwo na placach zabaw (1)
                                12.11.2013 - rekontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji w przedszkolach niepublicz (1)
                                02.12.2013 - kontrola GSPZLO pod kątem realizacji zadań statutowych i dostępności udzielanych świadczeń (1)
                                10.12.2013 - kontrola wybranej organizacji pozarządowej (OUTW) w zakresie rozliczenia dotacji za rok 2013 (1)
                            2014 (0)
                                18.03.2014 - rekontrola wybranej procedury przetargowej - dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (1)
                                08.07.2014 - rekontrola - budowa budynbku komunalnego w Ożarowie Maz. (1)
                                22.07.2014 - kontrola -procedura przetargowa ul. Kierbedzia (1)
                                05.08.2014- rekontrola - place zabaw (1)
                    Komisja ds. budżetowych (1)
                    Komisja ds. gospodarczych (1)
                    Komisja ds. obywatelskich (1)
                    Wspólne posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej (1)
                    Doraźna komisja ds. Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Statutów jednostek pomocniczych Gminy. (1)
                Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej (61)
            V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010 (0)
                Skład Rady Miejskiej (1)
                Komisje Rady Miejskiej (0)
                    Komisja Rewizyjna (1)
                    Komisja ds. budżetowych (1)
                    Komisja ds. gospodarczych (1)
                    Komisja ds. obywatelskich (1)
                Terminarz prac Rady Miejskiej (1)
                Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej (29)
                Sprawozdania z Sesji Rady Miejskiej (1)
                Protokoły z Sesji Rady Miejskiej (1)
                Dyżury radnych (1)
            IV kadencja Rady Miejskiej 2002-2006 (0)
                Skład Rady Miejskiej (1)
                Komisje Rady Miejskiej (0)
                    Komisja Rewizyjna (1)
                    Komisja ds. budżetowych (1)
                    Komisja ds. gospodarczych (1)
                    Komisja ds. obywatelskich (1)
            VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 (0)
                Skład Rady Miejskiej (1)
                Komisje Rady Miejskiej (0)
                    Komisja Rewizyjna (0)
                        Skład Komisji Rewizyjnej (1)
                        Protokoły (1)
                        Kontrole (0)
                            2015 (0)
                                30.06.2015 r. - kontrola wybranej inwestycji prowadzonej w roku 2015 - budowa przedszkola przy ul. Mickiewicza 51 (1)
                                07.07.2015 r. - kontrola wydatkowania środków w wybranym sołectwie w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku - sołectwo Duchnice (1)
                                15.07.2015 r. - kontrola realizacji usługi prowadzonej w ramach przetargu - dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (1)
                                21.07.2015 r. - kontrola dotycząca kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta w latach 2013-2015 (1)
                                27.07.-10.08.2015 r. - kontrola bezpieczeństwa na placach zabaw na terenie Gminy (1)
                                28.12.2015-05.01.2016 r. - kontrola wybranej inwestycji prowadzonej i zakończonej w roku 2014 - Przedszkole Nr 2 i Żłobek w Ożarowie Mazowieckim (1)
                            2016 (0)
                                21.04. - 23.05.2016 r. - kontrola bezpieczeństwa na placach zabaw na terene Gminy (1)
                                30.06.- 13.07.2016 r. - kontrola wybranej inwestycji prowadzonej w roku 2016 - budowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach (1)
                                29.08.-30.08.2016 r. - kontrola bezpieczeństwa na placach zabaw znajdujących się na terenie placówek oświatowych Gminy (1)
                            2017 (0)
                                09.02.2017 - 28.02.2017 - kontrola dotycząca kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w latach 2015-2016 (1)
                                05.06.2017 - 28.06.2017 - kontrola bezpieczeństwa na placach zabaw na terenie Gminy (1)
                                05.07.2017 - kontrola dotycząca procedury przetargowej - budowa hali widowiskowo - sportowej w Kaputach-Kręczkach (1)
                                03.08.2017 - kontrola dotycząca procedury przetargowej - Projekt i budowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazowieckim (1)
                                06.09.2017-25.10.2017 - kontrola wybranej inwestycji prowadzonej w roku 2017 – budowa Przychodni Zdrowia w Ożarowie Mazowieckim. (1)
                    Komisja Budżetowa (0)
                        Skład Komisji Budżetowej (1)
                        Protokoły (1)
                    Komisja Obywatelska (0)
                        Skład Komisji Obywatelskiej (1)
                        Protokoły (1)
                    Komisja Gospodarcza (0)
                        Skład Komisji Gospodarczej (1)
                        Protokoły (1)
                    Komisja Społeczno - Techniczna (0)
                        Skład Komisji Społeczno - Technicznej (1)
                        Protokoły (1)
                    Doraźna komisja ds. ustalenia wysokości diet radnych (0)
                        Skład komisji (1)
                        Protokoły (1)
                    Wspólne posiedzenia komisji Rady Miejskiej (0)
                        Protokoły (1)
                    Doraźna Komisja Statutowa (0)
                        Skład Komisji (1)
                        Protokoły (1)
                Kluby radnych (0)
                    Klub radnych "Ożarów Mazowiecki - Wspólne Dobro" (0)
                        Skład Klubu radnych (1)
                        Protokoły (1)
                Zawiadomienia o sesji Rady Miejskiej (65)
                Sprawozdania z sesji Rady Miejskiej (1)
                Protokoły z sesji Rady Miejskiej (1)
                Apele Rady Miejskiej (1)
                Stanowiska Rady Miejskiej (4)
                Dyżury Radnych (1)
                Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 (2)
                Petycje (1)
        Komunikaty (1)

Gmina
    Informacje (1)
    Raport o stanie Gminy (1)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Osiedla (0)
            Osiedla kadencja 2019-2024 (11)
            Osiedla kadencja 2015-2019 (11)
            Osiedla kadencja 2011-2015 (0)
                Franciszków (1)
                Józefów (1)
                Kabel (1)
                Mickiewicza (1)
                Ołtarzew (1)
                Płochocin Płd (1)
                Płochocin Płn (1)
                Bloki (1)
                Szeligi (1)
                Wolica (1)
                Zientarówka (1)
        Sołectwa (0)
            Sołectwa kadencja 2019-2024 (25)
            Sołectwa kadencja 2015-2019 (25)
            Sołectwa kadencja 2011-2015 (0)
                Bronisze (1)
                Domaniewek (1)
                Duchnice (1)
                Gołaszew (1)
                Jawczyce (1)
                Kaputy-Kręczki (1)
                Konotopa (1)
                Koprki (1)
                Macierzysz (1)
                Michałówek (1)
                Mory (1)
                Myszczyn (1)
                Ołtarzew (1)
                Orły (1)
                Pilaszków (1)
                Piotrkówek Duży (1)
                Piotrkówek Mały i Strzykuły (1)
                Płochocin Wieś (1)
                Pogroszew (1)
                Pogroszew Kolonia (1)
                Święcice (1)
                Umiastów (1)
                Wieruchów (1)
                Wolskie (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Biblioteka Publiczna (1)
        Dom Kultury "Uśmiech" (1)
        Edukacja (4)
        Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (1)
        Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Zakład Usług Komunalnych (1)
        Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim (2)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Wykaz organizacji (1)
        Konkursy nowe (0)
            Konkurs na 2020 rok (2)
            Konkurs na 2019 rok (1)
            Konkurs na 2018 rok (1)
            Konkurs na 2017 rok (1)
            Konkurs na 2016 rok (1)
            Konkurs na 2015 rok (1)
            Konkurs na 2014 rok (1)
            Konkurs na 2013 rok (1)
            Konkurs na 2012 rok (0)
                Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (2)
                Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (1)
                Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (1)
            Konkurs na 2011 rok (0)
                Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (1)
                Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (2)
                Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (2)
                Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (1)
            Konkurs na 2010 rok (1)
                Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (1)
                Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (1)
            Konkurs na 2009 rok (1)
        Tryb pozakonkursowy ( art. 19 a) (7)
            2019 (5)
        Sprawozdania (1)
        Konsultacje (1)
            2019 (1)
            2018 (1)
            2017 (1)
            2016 (1)
            2015 (1)
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0)
        Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
        Zakres działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
        Druki do pobrania (1)
    Punkt Konsultacyjno-Informacyjny "Uzależnień" (1)

Urząd Miejski
    Dane teleadresowe (1)
    Struktura Urzędu (1)
    Kierownictwo Urzędu (5)
    Regulamin Organizacyjny Urzędu (1)
    Praca (0)
        2020 (9)
        2019 (34)
        2018 (0)
            Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent ds. archiwum i administracji (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Aplikant w Referacie Straży Miejskiej (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Aplikant w Referacie Straży Miejskiej (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Młodszy referent ds. inwestycji i remontów (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Aplikant w Referacie Straży Miejskiej (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Referent w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Młodszy Referent ds. zamówień publicznych (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Aplikant w Referacie Straży Miejskiej (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Stanowisko ds. wymiaru podatków (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Aplikant w Referacie Straży Miejskiej (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Referent ds. administracji (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Aplikant w Referacie Straży Miejskiej (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Starszy referent ds płac w Biurze Oświaty (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Inspektor w Zakładzie Usług Komunalnych (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Podinspektor w dziale księgowości Zakładu Usług Komunalnych (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent ds płac w Biurze Oświaty (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent ds płac w Biurze Oświaty (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent ds płac w Biurze Oświaty (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent d/s płac w Biurze Oświaty (4)
            Nabór na wolne stanowisko - Stanowisko ds. społecznych (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Strażnik Miejski w Referacie Straży Miejskiej (1)
            Nabór na stanowisko - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim (1)
        2017 (0)
            Nabór na wolne stanowisko - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych (1)
            Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent w Straży Miejskiej (1)
            Nabór na wolne stanowisko - stanowisko ds. wymiaru podatków (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Referent w Energetyce Ożarów Mazowiecki (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent d/s księgowości (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Podinspektor d/s płac (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent ds. płac (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Inspektor w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent ds. płac (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent d/s płac_IV (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent d/s płac_V (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Księgowy w Zakładzie Usług Komunalnych (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Strażnik Miejski w Referacie Straży Miejskiej (1)
            Nabór na wolne stanowisko - Audytor Wewnętrzny (2)
        2016 (9)
            Nabór na stanowisko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Duchnicach (1)
            Nabór na wolne stanowisko - Referent ds. księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Referent ds. administracji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Strażnik Miejski (2 etaty) (3)
            Nabór na wolne stanowisko - audytor wewnętrzny (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Referent ds. administracji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Inspektor ds. kontroli zarządczej (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Aplikant w Straży Miejskiej (2 etaty) (4)
            Nabór na wolne stanowisko - inspektor w dziale księgowości w Zakładzie Usług Komunalnych (3)
            Nabór na wolne stanowiski - Referent w Energetyce Ożarów Mazowiecki (2)
            Nabór na wolne stanowiski - Referent w Energetyce Ożarów Mazowiecki (2)
            Nabór na wolne stanowisko podinspektor d/s kadr (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Młodszy Referent ds rozliczeń VAT (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Żłobka (3)
            Nabór na wolne stanowisko podinspektor d/s kadr - II nabór (2)
            Nabór na wolne stanowisko - KSIĘGOWA (1)
            Nabór na stanowisko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Święcicach (1)
            Nabór na wolne stanowisko - Podinspektor d/s kadr - III nabór (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Referent ds. inwestycji i remontów (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Referent ds. inwestycji i remontów (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent d/s kadr (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Główny specjalista ds. kadr (3)
        2015 (0)
            Nabór na wolne stanowisko - Strażnik Miejski (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów (3)
            Nabór na stanowisko - Dyrektor "Energetyki Ożarów Mazowiecki" (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowości budżetowej (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Strażnik Miejski (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Referent w Zakładzie Usług Komunalnych (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Inspektor ds obsługi administracyjnej w Energetyce Ożarów Mazowiecki (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Specjalista w biurze obsługi klienta w "Energetyce Ożarów Mazowiecki" (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Księgowy w Zakładzie Usług Komunalnych (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Referent w Energetyce Ożarów Mazowiecki (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Inspektor ds. eksploatacji sieci wod.-kan. w Energetyce Ożarów Mazowiecki (2)
            Nabór na wolne stanowisko - audytor wewnętrzny (3)
            Nabór na wolne stanowisko - podinspektor w wydziale geodezji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Kierownik Działu Eksploatacji w Energetyce Ożarów Mazowiecki (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Strażnik Miejski (2 etaty) (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Kierownik Działu Techniczno-Rozliczeniowego w Energetyce Ożarów Mazowiecki (2)
            Nabór na wolne stanowisko - inspektor ds. administracji i eksploatacji w Zakładzie Usług Komunalnych (3)
            Nabór na wolne stanowisko - audytor wewnętrzny (2)
            Nabór na wolne stanowisko - Młodszy Referent ds. dowodów osobistych (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Młodszy Referent ds. rozliczeń VAT (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Referent ds. księgowości budżetowej (3)
        2014 (0)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w wydziale geodezji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrz (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w wydziale geodezji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzenn (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zakładzie Uskług Komunalnych (3)
            Nabór na wolne stanowiski - kasjer w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji (3)
            Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2 (1)
            Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskieg w Płochocinie, ul. Lipowa 3 (1)
            Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 135. (1)
            Nabór na wolne stanowisko - główny księgowy w Eneergetyce Ożarów Mazowiecki (2)
            Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim (4)
            Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Administracji i Kadr (3)
            Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego (3)
            Nabór na wolne stanowisko - księgowa w Energetyce Ożarów Mazowiecki (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Komendant Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim (3)
        2013 (0)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości budżetowej (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi informatycznej urzędu (3)
            Nabór na wolne stanowisko - asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim (2)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. obrony cywilnej (3)
            Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim (4)
            Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Broniszach, ul. Kwiatowa 13. (1)
            Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. obsługi systemu gospodarki odpadami (4 etaty) (3)
            Nabór na stanowisko - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim (2)
            Nabór na wolne stanowisko - asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim (1)
            Nabór na wolne stanowisko - specjalisty ds. księgowości w Energetyce Ożarów Mazowiecki (2)
            Nabór na wolne stanowisko - specjalisty ds. księgowości w Energetyce Ożarów Mazowiecki (2)
            Nabór na wolne stanowisko - księgowa(y) w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Mazowieckim (3)
            Nabór na wolne stanowisko - inspektor ds. administracji i eksploatacji w Zakładzie Usług Komunalnych (3)
        2012 (0)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kadr i płac w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. działalności gospodarczej (2)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. działalności gospodarczej (3)
            Nabór na wolne stanowisko - Specjalista/Starszy Specjalista ds. zatrudnienia i płac w Zakładzie Usug Komunalnych (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent ds Społecznych (3)
            Nabór na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej (3)
            Nabór na stanowisko aplikanta/ młodszego strażnika/ strażnika w straży miejskiej (3 etaty) (3)
            Rekrutacja na stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w wydziale geodezji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrz (3)
            Rekrutacja na stanowisko pracownika administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. obsługi komunikacyjnej w wydziale inwestycji i remontów (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. kancelaryjnych (3)
            Nabór na stanowisko aplikanta/ młodszego strażnika/ strażnika w straży miejskiej (2 etaty) (3)
        2011 (0)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w ZUK (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i remontów w zakresie zadań wodno - kanalizacyjnych (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i remontów w zakresie zadań drogowych (2)
            Nabór na stanowisko informatyk (3)
            Nabór na stanowisko strażnika miejskiego (3)
            Ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i remontów w zakresie zadań drogowych (2)
            Ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i remontów w zakresie zadań drogowych (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy referent d/s księgowości (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów w zakresie zadań drogowych (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów w zakresie zadań wodno-kanalizacyjnych (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektora "Energetyki Ożarów Mazowiecki" (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- główny specjalista ds. informatyki (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. edukacji (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Specjalista ds technicznych i eksploatacji (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. finansowych (3)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. obiektów kubaturowych, oświatowych i oświetlenia ulicznego (3)
        2010 (0)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds. kancelaryjnych (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. działalności gospodarczej (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. Księgowości - Kasjer w ZUK-u (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds . projektów unijnych i promocji gminy (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko pracy: Strażnik miejski (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w ZUK (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej (1/2 etatu) (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (1/2 etatu) (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko pracy: Strażnik miejski (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. zatrudnienia i płac w ZUK (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wyniku naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. planowania przestrzennego (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. geodezji (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. administracyjnych (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
        2009 (0)
            Nabór na wolne stanowisko pracy: Strażnik miejski (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (0)
            Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy w ZUK-u (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista pracy z rodziną w OPS-ie (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. prawnych (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. budżetu (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds. opłat planistycznych (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości budżetowej (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. rachuby płac (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. ksiegowości podatkowej (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. obsługi informatycznej (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds. opłat planistycznych (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds. planowania przestrzennego (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (0)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. Rachuby płac (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko pracy: Strażnik miejski (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektor Domu Kultury "Uśmiech" (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
            Nabór na wolne stanowisko pracy: Strażnik miejski (0)
                Ogłoszenie o naborze (1)
                Informacja o wynikach naboru (1)
        Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy (1)
        Oświadczenie i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (1)
    Kontrole (1)
    Rejestry i ewidencje (0)
        Ewidencje ogólnodostępne (1)
        Ewidencje inne (1)
        Rejestry ogólnodostępne (2)
        Rejestry inne (1)

Poradnik interesanta
    Sprawy wg kategorii (0)
        Akty Stanu Cywilnego (5)
        Azbest (1)
        Dowód osobisty (7)
        Drogi (4)
        Ewidencja ludności (14)
        Inwestycje celu publicznego (1)
        Lokale komunalne (1)
        Nazwisko, Imię, zmiana/nadanie (5)
        Nazwy ulic (1)
        Nieruchomości (4)
        Numeracja porządkowa (2)
        Odpady komunalne (4)
        Ożarowska Karta Rodziny (2)
        Karta Dużej Rodziny (1)
        Podatki (7)
            Wzory formularzy obowiązujące od 01.07.2019 r. (3)
        Rejestr danych kontaktowych (1)
        Rolnictwo (3)
        Sprzedaż napojów alkoholowych (5)
        Środowisko (6)
        Uznanie ojcostwa (1)
        Związek małżeński (3)
        Zwierzęta (4)
        Zgromadzenia publiczne, imprezy masowe, sprawy wojskowe, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna (3)
    Sprawy wg wydziałów (0)
        Urząd Stanu Cywilnego (16)
        Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (19)
        Wydział Spraw Społecznych (3)
        Wydział Administracji (6)
        Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej (7)
            Wzory formularzy obowiązujące od 01.07.2019 r. (3)
        Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego (0)
            Geodezja, Gospodarka Nieruchomościami (8)
            Zagospodarowanie Przestrzenne (9)
        Wydział Inwestycji i Remontów (4)
        Referat Spraw Obywatelskich (15)
            Dowody osobiste (7)
            Rejestr danych kontaktowych (1)
        Ośrodek Pomocy Społecznej (8)

Tablica Ogłoszeń
    Decyzje Środowiskowe (140)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2016 (1)
        2015 (5)
        2014 (4)
        2013 (3)
        2012 (38)
    Interpretacje przepisów (0)
        2017 (0)
        Wniosek z dnia 3 lipca 2009 roku. (2)
    Obwieszczenia (0)
        2020 (7)
        2019 (6)
        2018 (6)
        2017 (8)
        2016 (4)
        2015 (8)
        2014 (14)
        2013 (12)
        2012 (20)
        2011 (22)
        2010 (40)
        2009 (22)
    Ogłoszenia (4)
        2020 (4)
        2019 (19)
        2018 (18)
        2017 (8)
        2016 (14)
        2015 (6)
        2014 (2)
        2013 (1)
        2012 (10)
        Dotacje oświatowe (1)
        Gospodarka Nieruchomościami (11)
            Najem, dzierżawa, użyczenie (3)
                Wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu (3)
                Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (2)
                Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (2)
            Przeznaczone do zbycia (12)
            Służebności (21)
        Ogłoszenie w sprawie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych (1)
        Opieka nad dzieckiem do lat 3 (2)
        Selektywna zbiórka odpadów w gminie Ożarów Mazowiecki (0)
        Raporty końcowe z realizacji programów polityki zdrowotnej (3)
        Zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (2)
        Zawiadomienia o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (4)
    Wybory (0)
        Wybory Samorządowe (0)
            2018 (0)
                Informacje (7)
                Informacje Komisarza Wyborczego (4)
                Kalendarz wyborczy (1)
                Obwieszczenia (8)
                Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie III (7)
                Uchwały (1)
            2014 (0)
                Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej (9)
                Informacje - WYBORY (8)
                Informacja Komisarza Wyborczego (1)
                Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych (1)
                Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów (1)
                Obwieszczenia (4)
            2013 - Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej (1)
            2010 (9)
            2009 - Wybory uzupełniajace w Okręgu Nr 1 (7)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP (0)
            2019 (0)
                Informacje (4)
                Informacje Komisarza Wyborczego (1)
                Kalendarz wyborczy (1)
                Obwieszczenia (4)
                Postanowienia Komisarza Wyborczego (1)
                Uchwały (2)
                Zarządzenia (1)
            2011 (20)
            2007 (6)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego (0)
            2009 (4)
            2019 (0)
                Informacje (3)
                Informacje Komisarza Wyborczego (0)
                Obwieszczenia (2)
                Postanowienia Komisarza Wyborczego (1)
                Prezentacje (1)
                Zarządzenia (1)
        Wybory Prezydenta RP (0)
            2020 (0)
                Informacje (1)
                Postanowienia (2)
                Obwieszczenia (1)
                Zarządzenia (1)
            2015 (0)
                Zarządzenia (2)
                Obwieszczenia (2)
                Głosowanie Korespondencyjne (1)
                Informacje (4)
            2010 (7)
        Wybory ławników sądowych (0)
            kadencja 2020 - 2023 (1)
    Zamówienia Publiczne (0)
        2020 (0)
            Zapytania ofertowe (0)
                Zapytanie ofertowe - konserwacja przydomowych hydroponicznych oczyszczalni ścieków (1)
                    Ogłoszenie o wyniku postępowania (1)
                Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania ”Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II (1)
                Zapytanie ofertowe - azbest (1)
                    Ogłoszenie o wyniku postępowania (1)
                Zapytanie ofertowe - usuwanie odpadów z folii rolniczych,siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (1)
            Harmonogram - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020 (1)
            Przetargi nieograniczone (0)
                RZP.271.1.2020 "Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.2.2020 " Zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozruchem kotłów grzewczych z podzialem na kotły gazowe i biomasę, przeznaczonych dla gospodarstw domowych znajdujących sie na terenie gminy Ozarów Mazowiecki w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisjii dla Gminy Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Udzielenie wyjaśnień 2 (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.4.2020 "Remont czastkowy dróg i chodników o nawierzchni z kostki i płyt betonowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.5.2020 "Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu "pumptrack" na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kaputach-Kręczkach, Gmina Ożarów Mazowiecki " UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 05.03.2020 R. (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana tresci SIWZ (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Zmiana treści SIWZ (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.6.2020 "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Wykaz dróg (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.8.2020 "Remonty cząstkowe - utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Zmiana treści SIWZ (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.9.2020 " Usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki UNIEWAŻNIONY! (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o uniewaznieniu postępowania na części : A i B (1)
                RZP.271.10..2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z obszaru zlewni Bronisze, Jawczyce, Macierzysz w kierunku sieci kanalizacji miasta Warszawa - etap I i etap II" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 17.04.2020 R. (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Dokumentacja techniczna (4)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.11.2020 "Modernizacja dachu Przedszkola przy ul. Kasztanowej 12 w Józefowie Gmina Ożarów Mazowiecki" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                SP1.01.2020 "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim dotycząca: Część A - Artykułów spożywczych, Część B - Mięsa, Część C - Owoców, warzyw, soków" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.13.2020 "Rozbudowa placu zabaw w Ołtarzewie przy ul. Parkowej, Gmina Ożarów Mazowiecki - etap II i III" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja - etap II (1)
                    Dokumentacja - etap III (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Udzielenie wyjaśnień 2 (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.15.2020 " Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Maz. Etap II - budowa kortów tenisowych i siłowni plenerowej" Zmiana terminu składania ofert na dzień 28.04.2020 r.! UNIEWAŻNIONY (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja techniczna (2)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.18.2020 "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku modułowego przy Szkole Podstawowej w Święcicach ul. Poznańska 541" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.19.2020 "Usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.20.2020 " Utrzymanie , konserwacja i oznakowanie dróg gminnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki" ZMIANA TERMINU SKŁADANIA NA DZIEŃ 08.06.2020 R.! (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Zmiana treści SIWZ (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                RZP.271.21.2020 "Konserwacja oświetlenia ulicznego, bieżąca kontrola i drobne prace naprawcze na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.22.2020 "Modernizacja dachu Przedszkola przy ul. Kasztanowej 12 w Józefowie" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.23.2020 "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku modułowego przy Szkole Podstawowej w Święcicach ul,. Poznańska 541" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.24.2020 "Przebudowa mostu na ul. Szkolnej oraz budowa przepustu na ul. Nadbrzeżnej w Ożarowie Mazowieckim" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja (1)
                RZP.272.25.2020 "Modernizacja ulicy Żyznej w Kręczkach-Kaputach, Gmina Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
            Inne (0)
                Zamówienie z wolnej ręki (0)
                    RZP.271.3.2020 "Powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.31.23.2019 z dnia 31.07.2019 r. polegających na dowozie dwojga uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do Szkoły Specjalnej Nr 251 w Warszawie przy ul. Bełskiej w celu uczestnictwa uczniów w akcji Zima w mieście 2020" (1)
                    RZP.271.12.2020 "Powtórzenie robót budowlanych do umowy RZP.272.11.5.2019 z dnia 4.04.2019 r. polegających na utwardzeniu dróg gminnych tłuczniem kamiennym" (1)
                    RZP.271.14.2020 "Powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.31.23.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. polegających na dowozie ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 2019/2020 w celu realizacji obowiązku nauki na trasie Gmina Ożarów Mazowiecki - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie przy ul. Sochaczewskiej 4" (1)
                Zapytanie o cenę (0)
                    RZP.271.7.2020 "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim" (1)
                        Informacja o wyborze oferty (1)
                Postępowanie na usługi społeczne (8)
        2019 (0)
            Zapytania ofertowe (0)
                Zapytanie ofertowe - Agent emisji obligacji komunalnych (1)
                Zapytanie ofertowe - konserwacja przydomowych, hydroponicznych oczyszczalni ścieków (1)
                    ogłoszenie o wyniku postępowania (1)
                Zapytanie ofertowe - odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki (1)
                    ogłoszenie o wyniku postępowania (1)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu pn.: "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w Gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" (1)
                    Ogłoszenie o wyniku postępowania (1)
                Zapytanie ofertowe - kompleksowa usługa związana z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki (2)
                    Ogłoszenie o wyniku postępowania (1)
                Zapytanie ofertowe - utrzymanie, konserwacja i oznakowanie dróg gminnych (1)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie operatów wodnoprawnych ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 19.06.2019 R. (1)
                    odpowiedzi na pytania (1)
                    ogloszenie o wyniku postępowania (1)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi polegającej na demontażu i budowie ogrodzenia (2)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie odwodnienia w miejscowości Pogroszew Kolonia (1)
                    Ogłoszenie o wyniku postępowania (1)
            Inne (0)
                Zamówienie z wolnej ręki (0)
                    RZP.271.1.2019 "Powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.28.21.2018 z dnia 27.08.2018 r. polegajacych na dowozie jednego dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do Szkoły Specjalnej Nr 251 w Warszawie przy ul. Bełskiej 5 w celu uczestnictwa ucznia w akcji "Zima w mieście 2019" w roku szkolnym 2018/2019" (1)
                    RZP.271.2.2019 "Powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.28.21.2018 z dnia 27.08.2018 r, polegających na dowozie jednego dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Ozarów Mazowiecki do Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 18 im. gen. bryg. A.E. Fieldorfa ul. Spacerowa 3, 05-822 Milanówek w celu uczestnictwa ucznia w zajęciach lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019" (1)
                    RZP.271.25.2019 "Powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.28.21.2018 z dnia 27.08.2018 r, polegających na dowozie jednego dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019 w celu realizacji obowiązku nauki do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lesznie" (1)
                    RZP.271.26.2019 "Powtórzenie usług do umowy RZP.272.28.21.2018 z dnia 27.08.2018 r. polegających na dowozie jednego dziecka niepełnosprawnego z Umiastowa oraz dowozie jednego dziecka niepełnosprawnego z Ożarowa Mazowieckiego do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1 przy ul. Bełskiej 5 w Warszawie (24.06. - 19.07.2019 r.) oraz dowozie jednego dziecka 4 letniego z Jawczyc do Przedszkola Terapeutycznego "Mądre Sówki" w Pruszkowie (24.06. - 12.07.2019 r.) - Akcja "Lato w mieście 2019" (1)
                    RZP.271.29.2019 "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (1)
                    RZP.271.39.2019 "Powtórzenie usług do umowy RZP.272.31.23.2019 z dnia 31.07.2019 r. polegających na dowozie trojga uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 2019/2020 w celu realizacji obowiązku nauki na trasie Gmina Ożarów Mazowiecki - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie" (1)
                    RZP.271.40.2019 "Powtórzenie uslug do umowy Nr RZP.272.31.23.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. polegajacych na dowozie ucznia niepelnosprawnego z terenu Gminy Ozarów Mazowiecki w roku szkolnym 2019/2020 w celu realizacji obowiazku nauki na trasie Gmina Ozarów Mazowiecki, Macierzysz - Warszawa, Szkola Podstawowa Wspierania Rozwoju, ul. Torunska 23" (1)
                    RZP.271.41.2019 "Powtórzenie uslug do umowy Nr RZP.272.31.23.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. polegajacych na dowozie ucznia niepelnosprawnego z terenu Gminy Ozarów Mazowiecki w roku szkolnym 2019/2020 w celu realizacji obowiazku nauki na trasie Plochocin-Leszno ul. Sochaczewska 4" (1)
                    RZP.271.44.2019 "Powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.3.3.2019 z dnia 25.02.2019 r. polegających na wycince, pielęgnacji, konserwacji i korekcie drzew i krzewów oraz innych pracach związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (1)
                    RZP.271.48.2019 "Powtórzenie robót budowlanych do umowy Nr RZP.272.29.18.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. polegających na remoncie cząstkowym nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (2)
                Zapytanie o cenę (0)
                    RZP.271.6.2019 "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim " (0)
                        Informacja z otwarcia ofert (1)
                        Informacja o wyborze oferty (1)
                Postępowanie na usługi społeczne (0)
                    RZP.271.12.2019 "Świadczenie usług ochrony mienia i monitoringu budynków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2019/2020"UNIEWAŻNIONY (4)
                        Informacja z otwarcia ofert (1)
                        Informacja o nieudzieleniu zamówienia (1)
                    RZP.271.18.2019 "Świadczenie usług ochrony mienia i monitoringu budynków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2019/2020" (0)
                        Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Udzielenie wyjaśnień (1)
                        Informacja z otwarcia ofert (1)
                        Informacja o wyborze oferty (1)
                        Informacja o zawarciu umowy (1)
                    RZP.271.47.2019 "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku" UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 12.12.2019 R. (1)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                        Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                        Załącznik nr 8 do oferty w wersji edytowalnej (1)
                        Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ 2 (1)
                        Aktualny załącznik nr 8 do oferty w wersji edytowalnej (1)
                        Druk ofery wraz z oświadczeniami w wersji edytowalnej (1)
                        Informacja o wyborze oferty (1)
                        Informacja o udzieleniu zamówienia / zawarciu umowy (1)
                    RZP.271.49.2019 "Zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 20.12.2019 R. (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                        Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                        Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ 2 (1)
                        Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ 3 (1)
                        Aktualny druk oferty (1)
                        Aktualne druki: druk oferty i załączniki do oferty w wersji edytowalnej (1)
                        Udzielenie wyjasnień i zmiana treści SIWZ 4 (1)
                        Udzielenie wyjaśnień 5 (1)
                        Informacja z otwarcia ofert (1)
                        Informacja o wyborze oferty (1)
                        Informacja o udzieleniu zamówienia (1)
            Przetargi nieograniczone (0)
                RZP.271.3.2019 "Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (1)
                    Mapy (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.4.2019 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki " UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 02.04.2019 R. (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Zmiana treści SIWZ (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ 2 (1)
                    Zmiana treści ogłoszenia (1)
                    Udzielenie wyjaśnień - 3 (1)
                    Sprostowanie ogłoszenia (1)
                    Formularz oferty w wersji edytowalnej (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.5.2019 "Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Duchnicach oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim" (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (3)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Udzielenie wyjaśnień oraz zmiana treści SIWZ (1)
                    Oferta w formie edytowalnej (1)
                    Udzielenie wyjaśnień oraz zmiana treści SIWZ 3 (1)
                    Zmiana treści ogłoszenia (1)
                    Sprostowanie ogłoszenia (1)
                    Udzielenie wyjaśnień 4 (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.7.2019 "Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu "pumptrack" na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kaputach-Kręczkach Gmina Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - załącznikami (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.8.2019 "Przebudowa drogi (DK92) w zakresie wykonania 2 zatok autobusowych w miejscowości Michałówek, Gmina Ożarów Mazowiecki" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.9.2019 "Projekt i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowniami ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.10.2019 "Zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozruchem kotłów grzewczych z podziałem na kotły gazowe i na biomasę, przeznaczonych dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Udzielenie wyjaśnień II (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.11.2019 "Remont dróg gminnych - naprawy cząstkowe, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym" (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Załącznik Nr 1 do SIWZ (1)
                    Zmiana treści SIWZ (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.13.2019 "Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu PUMPTRACK na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kaputach-Kręczkach Gmina Ożarów Mazowiecki" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ ( z załącznikami) (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.14.2019 "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Wykaz dróg (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.15.2019 Projekt i budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 tj. ul. Warszawskiej, ul. Lipowej i ul. Rokickiej oraz drogi krajowej Nr 92 ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. M. Rataja w Ożarowie Mazowieckim w ramach Projektu "Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja techniczna (0)
                        Dokumentacja techniczna - Cz. A (Etap I) (1)
                        Dokumentacja techniczna - Cz. B (Etap II) (1)
                        Dokumentacja techniczna - Cz. C (Etap III) (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu (1)
                RZP.271.16.2019 "Przebudowa drogi (DK92) w zakresie wykonania 2 zatok autobusowych w miejscowości Michałówek, Gmina Ożarów Mazowiecki" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.17.2019 " Zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozruchem kotłów grzewczych z podzialłm na kotły gazowe i na biomasę, przeznaczonych dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisjii dla Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.20.2019 "Zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozruchem kotłów grzewczych z podziałem na kotły gazowe i na biomasę, przeznaczonych dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 30.04.2019 r.UNIEWAŻNIONY! (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.21.2019 "Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu "PUMPTRACK" na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kaputach-Kręczkach Gmina Ożarów Mazowiecki"UNIEWAŻNIONY! (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.22.2019 "Projekt i budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 - ul. Warszawskiej, Lipowej i ul. Rokickiej oraz drogi krajowej Nr 92 - ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. M. Rataja w Ożarowie Maz. w ramach projektu Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)
                    Dokumentacja techniczna - Część. A - Etap I (1)
                    Dokumentacja techniczna - Część B - Etap II (1)
                    Dokumentacja techniczna - Część C - Etap III (1)
                    Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami w formie edytowalnej (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja z otwarcia ofert dodatkowych na część A (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.24.2019 "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Wykaz dróg (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.27.2019 "Rozbudowa placu zabaw w Ołtarzewie przy ul. Parkowej, Gmina Ożarów Mazowiecki - etap II i III - NIEROZSTRZYGNIĘTY! (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.28.2019 " Zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozruchem kotłów grzewczych z podziałem na kotły gazowe i na biomasę, przeznaczonych dla gosodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Ożarów Maz. w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019" (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.30.2019 "Zakup wyposażenia technologicznego stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim" UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 08.07.2019 R. (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)
                    Projekt budowlany - branża - technologia kuchni (1)
                    Zmiana treści SIWZ (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ II (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.31.2019 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 2019/2020 w celu realizacji obowiązku nauki do:Warszawy, Leszna, Pruszkowa oraz Piastowa" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.32.2019 " Budowa boiska multifunkcjonalnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Lipowa 11, Gmina Ożarów Mazowiecki" UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 15.07.2019 R. UNIEWAŻNIONY (0)
                    Dokumentacja techniczna (10)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    zmiana treści SIWZ (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.33.2019 "Modernizacja parku w Broniszach, Gmina Ożarów Mazowiecki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.34.2019 "Dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w celu realizacji obowiązku szkolnego do: szkół podstawowych oraz na pływalnię w celu realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego oraz zawody sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, inne konkursy międzyszkolne, doraźne zastępstwa spowodowane awarią autobusu gminnego lub chorobą kierowcy oraz na wycieczki we wskazane miejsca w ramach akcji "Zima w mieście" oraz "Lato w mieście" w roku szkolnym 2019/2020"UNIEWAŻNIONY (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu (1)
                RZP.271.35.2019 "Dowóz dzieci z terenu gminy Ożarów Mazowiecki w celu realizacji obowiązku szkolnego do szkół podstawowych oraz na pływalnię w celu realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego oraz zawody sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, inne konkursy międzyszkolne, doraźne zastępstwa spowodowane awarią autobusu gminnego lub chorobą kierowcy oraz na wycieczki we wskazane miejsca w ramach akcji "Zima w mieście" oraz "Lato w mieście" w roku szkolnym 2019/2020" UNIEWAŻNIONE (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikaja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu (1)
                RZP.271.36.2019 "Budowa boiska multifunkcjonalnego przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Lipowa 11, Gmina Ożarów Mazowiecki " (0)
                    Dokumentacja (10)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.37.2019 "Rozbudowa placu zabaw w Ołtarzewie przy ul. Parkowej, Gmina Ożarów Mazowiecki - etap II i III" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Dokumentacja (1)
                RZP.271.38.2019 "Dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w celu realizacji obowiązku szkolnego do: szkół podstawowych oraz na pływalnię w celu realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego oraz zawody sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, inne konkursy międzyszkolne, doraźne zastępstwa spowodowane awarią autobusu gminnego lub chorobą kierowcy oraz na wycieczki we wskazane miejsca w ramach akcji "Zima w mieście" oraz "Lato w mieście" w roku szkolnym 2019/2020" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.42.2019 "Odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2019/2020" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.43.2019 "Usługa bankowa polegająca na udzieleniu długoterminowego kredytu dla Gminy Ożarów Mazowiecki na pokrycie deficytu występującego w roku 2019" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 31.10.2019 R. (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Zmiana treści SIWZ (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.45.2019 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (1)
                    Formularz oferty w wersji edytowalnej (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.46.2019 "Zwiększenie róznorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - etap II, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.02.2020r. (0)
                    Dokumentacja - Park Ołtarzewski (8)
                    Dokumentacja - Tereny powiązane (4)
                    Opis przedmiotu zamówienia i gwarancja (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ z załącznikami) (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Zmiana treści SIWZ (1)
                    Zmiana treści SIWZ II (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ II (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                90/2019/N/Ożarów Mazowiecki - Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Ożarów Mazowiecki (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Dokumentacja zamieszczona pod adresem centrala@suprabrokers.pl (0)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                ZP/01/OSP/2019 "Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Święcice, Gmina Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z zalacznikami (1)
                    Ogloszenie o zamówieniu (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (2)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                ZUK.01.2019 "Odbiór i zagospodarowanie lub przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                ZUK.02.2019 "Odbiór i zagospodarowanie lub przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 17.01.2020 R. (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Zmiana treści SIWZ (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
            Harmonogram - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 (1)
        2018 (0)
            Harmonogram - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 (1)
            Przetargi nieograniczone (0)
                RZP.271.01.2018 "Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki dotyczącą: Cz. A - ulicy Architektów Cz. B - ulicy Geodetów " (2)
                    Dokumentacja (0)
                        ul. Architektów (5)
                        ul. Geodetów (5)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.02.2018 "Modernizacja boiska i budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Święcicach" (4)
                RZP.271.03.2018 "Termomodernizacja Pływalni Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w ramach projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 20.02.2018 r.! (3)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja (5)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Udzielenie wyjaśnień 2 (1)
                    Udzielenie wyjaśnień 3 - dokumentacja do pytania nr 6 (6)
                    Udzielenie wyjaśnień 3 - dokumentacja do pytania nr 7 (18)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ 3 (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.04.2018 "Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)
                    Mapy (7)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.05.2018 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.04.2018 R. (3)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                RZP.271.06.2018 "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Święcice wraz z infrastruktura towarzyszącą" w ramach Projektu "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki UNIEWAŻNIONY! (2)
                    Dokumentacja (17)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                RZP.271.08.2018 "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki" (5)
                RZP.271.09.2018 "Remont dróg gminnych - naprawy cząstkowe, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 09.03.2018 R.! (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Mapa Gminy (1)
                    Wykaz dróg (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.11.2018 "Budowa placu zabaw w Józefowie przy Filii Domu Kultury Uśmiech" (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Waunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja techniczna (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.12.2018 "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Żyznej, Gmina Ożarów Mazowiecki" UNIEWAŻNIONY (2)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)
                    Dokumentacja (10)
                RZP.271.13.2018 "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Święcice wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Projektu "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodoćiagowej w Gminie Ożarów Mazowiecki- etap II"UNIEWAŻNIONY! (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja (17)
                RZP.271.15.2018 "Utrzymanie, konserwacja i oznakowanie dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 13.04.2018 R. (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.16.2018 "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Żyznej, Gmina Ożarów Mazowiecki" UWAGA! Zakres prac na rok 2018 obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej i chodnika na całej długości drogi . ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 16.04.2018 R.! (2)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Dokumentacja techniczna (9)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.18.2018 "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Święcice wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II" (2)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja techniczna (17)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.19.2018 "Dostawa energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej pod przewodnictwem Gminy Ożarów Mazowiecki (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.20.2018 "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Żyznej w zakresie wykonania chodnika, Gmina Ożarów Mazowiecki" (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Dokumentacja techniczna (4)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.21.2018 "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach wraz z niezbedną infrastrukturą, Gmina Ożarów Mazowiecki" (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja (17)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodziezy placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli Gminy Ożarów Mazowiecki oraz jednostek podległych UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 12.06.2018 R. (2)
                RZP.271.22.2018 "Modernizacja ulic w Ożarowie Mazowieckim: ulicy Żeromskiego oraz ulicy Fabrycznej" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.23.2018 "Dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w celu realizacji obowiązku szkolnego do: szkół podstawowych i gimnazjów oraz na pływalnię w celu realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego oraz zawody sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, inne konkursy międzyszkolne, doraźne zastępstwa spowodowane awarią autobusu gminnego lub chorobą kierowcy oraz na wycieczki we wskazane miejsca w ramach akcji "Zima w mieście" oraz "Lato w mieście" w roku szkolnym 2018/2019" (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Zmiana treści SIWZ (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.26.2018 "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach wraz z niezbędną infrastrukturą, Gmina Ożarów Mazowiecki" (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)
                    Dokumentacja (17)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.27.2018 "Odnowienie odwodnienia terenu miejscowości Wolskie (etap II - w drodze ulicy Michałowskiej)" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.28.2018 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019 w celu realizacji obowiązku nauki do: Warszawy, Leszna, Płochocina oraz Pruszkowa" UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 08.08.2018R. (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Zmiana treści SIWZ (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Zmiana treści SIWZ 2 (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.29.2018 "Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegajacej na budowie dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 17.09.2018 R. ! (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Udzielenie wyjaśnień 3 (1)
                    Udzielenie wyjaśnień 4 (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.272.30.2018 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołtarzew - Etap I, Gmina Ożarów Mazowiecki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 " w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 10.08.2018 R. UNIEWAŻNIONY! (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja (19)
                    Ogłozenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Udzielenie wyjaśnień oraz zmiana treści SIWZ (1)
                    Udzielenie wyjaśnień 2 (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.31.2018 "Przebudowa drogi (DK92) w zakresie wykonania 2 zatok autobusowych w miejscowości Michałówek, Gmina Ożarów Mazowiecki" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.32.2018 "Budowa dróg gminnych w miejscowości Duchnice na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki dotycząca Cz. A - ulicy Prawników, Cz..B - ulicy Ksiegowych, Cz. C - ulicy Poetów, Cz. D - ulicy Nadziei, Cz. E - ulicy E. Szczypy" (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja - Cz. A - ul. Prawników (1)
                    Dokumentacja - Cz. B - ul. Księgowych (1)
                    Dokumentacja - Cz. C - ul. Poetów (1)
                    Dokumentacja - Cz..D - ul. Nadziei (1)
                    Dokumentacja - Cz. E - ul. E. Szczypy (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.33.2018 Dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Maz. w celu realizacji obowiązku szkolnego do: szkół podstawowych i gimnazjów oraz na pływalnię w celu realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego oraz zawody sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, inne konkursy międzyszkolne, doraźne zastępstwa spowodowane awarią autobusu gminnego lub chorobą kierowcy oraz na wycieczki we wskazane miejsca w ramach akcji „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście” w roku szkolnym 2018/2019 UNIEWAŻNIONY (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.34.2018 "Modernizacja ulic w Ożarowie Mazowieckim: Cz. A - ulicy Żeromskiego, Cz.B - ulicy Fabrycznej" (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.35.2018 "Dostawa mebli oraz urządzeń medycznych dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego (GSPZLO) w Ożarowie Mazowieckim" (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Udzielenie wyjaśnień 2 (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.36.2018 "Dostawa wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim" (2)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.37.2018 "Przebudowa drogi (DK92) w zakresie wykonania 2 zatok autobusowych w miejscowości Michałówek, Gmina Ożarów Mazowiecki" (3)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.38.2018 "Dowóz dzieci z terenu gminy Ożarów Mazowiecki w celu realizacji obowiązku szkolnego do szkół podstawowych i gimnazjów oraz na pływalnię w celu realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego oraz zawody sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, inne konkursy międzyszkolne, doraźne zastępstwa spowodowane awarią autobusu gminnego lub chorobą kierowcy oraz na wycieczki we wskazane miejsca w ramach akcji "Zima w mieście" oraz "Lato w mieście" w roku szkolnym 2018/2019" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.39.2018 "Budowa tymczasowego parkingu w systemie "Parkuj i jedź" na działce ew. 808/4 obręb Płochocin, Gmina Ożarów Mazowiecki"UWAGA! ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT NA DZIEŃ 02.10.2018 R.UNIEWAŻNIONY (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Zmiana treści SIWZ (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu (1)
                RZP.271.41.2018 "Dostawa wyposażenia oraz urządzeń sportowych dla hali widowiskowo-sportowej w Kaputach-Kręczkach, Gmina Ożaró Mazowiecki" UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 14.09.2018 R. UNIEWAŻNIONY (2)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ 2 (1)
                    Udzielenie wyjaśnień 3 (1)
                RZP.271.42.2018 "Odnowienie odwodnienia terenu miejscowości Wolskie (etap II - w drodze ulicy Michałowskiej)" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu (1)
                RZP.271.43.2018 "Przebudowa drogi gminnej ulicy Przyparkowej w Broniszach, Gmina Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 08.10.2018 r. (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja (6)
                    Udzielenie wyjaśnień, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu (1)
                    Udzielenie wyjaśnień, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                    Udzielenie wyjaśnień 4 (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.45.2018 "Usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Załącznik Nr 1 do SIWZ (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.47.2018 "Dostawa wyposażenia oraz urządzeń sportowych dla hali widowiskowo-sportowej w Kaputach-Kręczkach, Gmina Ożarów Mazowiecki" (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.48.2018 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołtarzew - ETAP I, Gmina Ożarów Mazowiecki" UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 26.10.2018 R. (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia (SIWZ) z załacznikami (1)
                    Dokumentacja (16)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.49.2018 "Budowa tymczasowego parkingu w systemie "Parkuj i jedź" na działce ew. 808/4 obręb Płochocin, Gmina Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Dokumentacja cz. I (1)
                    Dokumentacja cz. II (1)
                    Dokumentacja cz. III (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.50.2018 "Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Załącznik nr 2 do SIWZ (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.53.2018 "Usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki" UNIEWAŻNIONY (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Załacznik Nr 1 do SIWZ (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.52.2018 "Odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.55.2018 "Usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki" (0)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Załacznik Nr 1 do SIWZ (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
            Inne (0)
                Zapytanie o cenę (0)
                    RZP.271.7.2018 "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim" (0)
                        informacja z otwarcia ofert (1)
                        Informacja o wyborze oferty (1)
                Postępowanie na usługi społeczne (0)
                    RZP.271.17.2018 "Zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim" (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami (1)
                        Informacja z otwarcia ofert (1)
                        Informacja o wyborze oferty (1)
                        Informacja o zawarciu umowy (1)
                Zamówienie z wolnej ręki (0)
                    RZP.71.24.2018 " Powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.23.22.2017 z dnia 7.08.2017 r. polegajacych na dowozie jednego dziecka niepelnosprawnego z Umiastowa w okresie od 02.07-27.07.2018 oraz dowozie jednego dziecka niepełnosprawnego z Ożarowa Maz. w okresie od 25.06.-27.07.2018 do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1 przy Bełskiej 5 w Warszawie w celu uczestnictwa uczniów w akcji "Lato w mieście 2018" (1)
                    RZP.271.25.2018 "Powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.16.20.2017 z dnia 19 lipca 2017 r. polegających na dowozie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy, Szkoły Podstawowej w Duchnicach oraz Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie w terminie od 25.06.2018 do 06.07.2018 na wycieczki we wskazane miejsca w ramach akcji "Lato w mieście 2018" (1)
                    RZP.271.40.2018 "Powtórzenie usług do umowy RZP.271.28.21.2018 z dnia 27.08.2018 r. polegających na dowozie trojga dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ozarów Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019 w celu realizacji obowiązku nauki do: jedno dziecko do Leszna, jedno dziecko do Pruszkowa oraz jedno dziecko do Warszawy" (1)
                    RZP.271.44.2018 "Powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.4.5.2018 z dnia 6 marca 2018 r. polegających na wycince, pielęgnacji, konserwacji i korekcie drzew i krzewów oraz innych pracach związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki " (0)
                        Informacja o zawarciu umowy (1)
                    RZP.271.46.2018 "Powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.28.21.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. polegających na dowozie dwojga dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019 w celu realizacji obowiązku nauki do: jedno dziecko do Warszawy (dowóz będzie realizowany w jedną stronę - dowóz do szkoły) oraz jedno dziecko do Leszna (w obie strony)" (1)
                    RZP.271.51.2018 "Powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.28.21.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. polegających na dowozie jednego dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki (Wolica) w roku szkolnym 2018/2019 w celu realizacji obowiązku nauki do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Lesznie" (0)
                        Informacja o zawarciu umowy (1)
            Zapytania ofertowe (0)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu pn. Rozwój innowacyjnych e-usług w Gminie Ożarów Mazowiecki (2)
                Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i utylizacja wyrobów zaiwerających azbest z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki UWAGA!!! ZMIANA FORMULARZA OFERTY (3)
                Zapytanie ofertowe - Usluga polegająca na przeprowadzeniu diagnozy oraz opracowaniu strategii rozwoju kultury dla gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018-2025 (2)
                Zapytanie ofertowe - pomiary odorowe (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa defibrylatora (1 szt.) wraz z dostawą szafki do jego przechowywania oraz montażem, oznakowaniem i zapewnieniem szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED (2)
                Zapytanie ofertowe - odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (1)
                    ogłoszenie o wyniku postępowania (1)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie monitoringu czystości powietrza na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (2)
                    Udzielenie odpowiedzi (1)
                Zapytanie ofertowe - Dostawa samochodu dostawczego dla Zakładu Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim (2)
                    Ogłoszenie wyniku postępowania (1)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie projektu i wykonanie wraz z montażem talic pamiątkowych dotyczących projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki" (1)
                    ogłoszenie o wyniku postępowania (1)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych (2)
                Zapytanie ofertowe - zintegrowany system do obsługi Rady Miejskiej (1)
                Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki (1)
                Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki (1)
                    Informacja z otwacia ofert (1)
                Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ożarów Mazowiecki (1)
                    Ogłoszenie o wyniku postępowania (1)
                Zapytanie ofertowe - Realizacja zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki (2)
                Zapytanie ofertowe - Przyjmowanie przez schronisko bezdomnych psów odławianych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (1)
                    Ogłoszenie o wyniku postępowania (1)
        2017 (0)
            Harmonogram - Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017 r. (1)
            Przetargi nieograniczone (0)
                RZP.271.1.2017 "Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowecki: ul. Pallotyńskiej i ul. Baczyńskiego" UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na dzień 03.02.2017 r. (1)
                    Dokumentacja (3)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ z załacznikami ) (2)
                    Wyjaśnienia treści SIWZ (7)
                    Informacja o wyborze ofert (1)
                RZP.271.2.2017 " Remont dróg gminnych - naprawy cząstkowe, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym" (5)
                RZP.271.3.2017 " Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki dotycząca: Cz. A - ulicy Asnyka, Cz. b - ulicy Broniewskiego, Cz. C - ulicy Kochanowskiego"UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 23.02.2017 r. (1)
                    Dokumentacja (8)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (2)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze ofety (1)
                RZP.271.4.2017 " Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Ożarów Mazowiecki" (4)
                RZP.271.5.2017 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projetowej i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną przy ul. Poznańskiej w Ożarowie Mazowieckim" UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 06.03.2017 r. (2)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.6.2017 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święcice Gmina Ożarów Mazowiecki - ETAP II UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.04.2017 (4)
                    Dokumentacja (12)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załacznikami (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.7.2017 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w miejscowości Bronisze, Gmina Ożarów Mazowiecki" (2)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                RZP.271.9.2017 "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki" (5)
                RZP.271.10.2017 Utrzymanie, konserwacja i oznakowanie dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (6)
                RZP.271.11.2017 " Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul.Partyzantów 37 w Ożarowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 08.05.2017 R. (2)
                    Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ|) - z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Dokumentacja (12)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ - 2 (1)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ - 3 (5)
                RZP.271.12.2017 " Modernizacja dwóch budynków komunalnych: Cz. A - przy ul. Przyparkowej 20 w Broniszach, Cz.B - przy ul. Poznańskiej 167 D w Ożarowie Maz." UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 08.05.2017 r. (4)
                    Dokumentacja (0)
                        ulica Poznańska 167 D w Ożarowie Mazowieckim (6)
                        ulica Przyparkowa 20 w Broniszach (6)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ|) - z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                RZP.271.13.2017 "Projekt i budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazowieckim" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 12.05.2017 R. (3)
                    Dokumentacja - Program funkcjonalno-użytkowy (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                RZP.271.14.2017 "Konserwacja oświetlenia ulicznego, bieżąca kontrola i drobne prace naprawcze na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki" (5)
                RZP.271.15.2017 "Budowa zbiornika retencyjnego uzdatniania wody wraz ze stacją pomp II na terenie SUW Kabel, Gmina Ożarów Mazowiecki (UNIEWAŻNIONY) (4)
                    Dokumentacja (6)
                RZP.271.16.2017 "Dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu do: Szkół Podstawowych, Gimnazjów, na pływalnię, zawody sportowe, inne konkursy miedzyszkolne oraz dorażne zastępstwa w roku szkolnym 2017/2018" (4)
                RZP.271.17.2017 " Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Floriana, Poznańskiej i Strażackiej w Ożarowie Mazowieckim" (UNIEWAŻNIONY) (3)
                RZP.271.18.2017 " Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 (mala szkola) przy ul. Szkolnej 2 w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                    Dokumentacja (9)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                RZP.271.19.2017 "Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki " dotyczące: Cz. A - Wykonania tarasów na skarpach podwodnych i dnie stawów wzmocnionych faszyną, wykonanie nasadzeń roślin oraz wykonanie nawierzchni ścieżek parkowych z kruszywa kamiennego. Cz. B - Wykonania pomostu na stawie w Parku Ołtarzewskim w Ożarowie Mazowieckim. " (1)
                    Dokumentacja (3)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (1)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.20.2017 "Zakup, rozbudowa, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług dla Gminy Ożarów Mazowiecki współfinansowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 "E-usługi", Poddziałanie 2.1.1 "E-usługi dla Mazowsza", Typ Projektów "e-administracja" (3)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                RZP.271.21.2017 "Dostarczenie i montaż hali namiotowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim" ( UNIEWAŻNIONY ) (4)
                RZP.271.22.2017 "Modernizacja boiska i budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Święcicach, Gmina Ożarów Mazowiecki" ( UNIEWAŻNIONY ) (5)
                RZP.271.23.2017 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki w roku szkolnym 2017/2018 w celu realizacji obowiązku nauki do Warszaw, Pruszkowa, Leszna, Ożarowa Mazowieckiego i Płochocina" (4)
                RZP.271.24.2017 "Odnowienie odwodnienia terenu miejscowości Wolskie (etap I - w drodze ul. Michałowskiej)" ( UNIEWAŻNIONY ) (6)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
                RZP.271.25.2017 " Budowa placu zabaw w Ołtarzewie przy ul. Parkowej Gmina Ożarów Mazowiecki" (7)
                RZP.271.26.2017 "Przebudowa sieci kanalizacyjnych sanitarnych wraz z przepompownią ścieków i odcinkiem kanalizacji tłocznej przy ul. Fabrycznej w Józefowie, Gmina Ożarów Mazowiecki" (6)
                RZP.271.27.2017 "Budowa drogi gminnej - ulicy Ogrodowej, Gmina Ożarów Mazowiecki" ( UNIEWAŻNIONY ) (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)
                    Dokumentacja (1)
                RZP.271.28.2017 "Modernizacja nawierzchni ulic: Cisowej i Czereśniowej w Broniszach, Bocznej w Duchnicach oraz Pogodnej w Piotrkówku Małym, Gmina Ożarów Mazowiecki" (2)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)
                    Dokumentacja (1)
                RZP.271.29.2017 " Zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozruchem kotłów grzewczych z podziałem na kotły gazowe, na biomasę i olejowe przeznaczonych dla gospodarstw domowych znajdujacych się na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w woj. mazowieckim, w ramach programu poprawy jakości powietrza pn. " Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni w Gminie Ożarów mazowiecki" współfinansowanego ze środków WFOŚi GW w Warszawie (2)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Udzielenie wyjaśnień (1)
                RZP.271.30.2017 "Budowa drogi gminnej - ulicy Ogrodowej, Gmina Ożarów Mazowiecki" (POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE)) (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.31.2017 "Odnowienie odwodnienia terenu miejscowości Wolskie ( etap I - w drodze ulicy Michałowskiej ) " POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Dokumentacja (3)
                    Informacja o wyborze oferty (1)
                RZP.271.32.2017 "Modernizacja boiska i budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Święcicach, Gmina Ożarów Mazowiecki" (POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE) (2)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                RZP.271.33.2017 "Zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozruchem kotłów grzewczych z podziałem na kotły gazowe, na biomasę i olejowe przeznaczonych dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w woj. mazowieckim, w ramach programu poprawy jakości powietrza pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni w Gminie Ożarów Mazowiecki" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie" (2)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ_ z załącznikami (1)
                RZP.271.34.2017 "Usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Opis przedmiotu zamówienia (1)
                RZP.271.35.2017 "Odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2017/2018" (3)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.38.2017 "Budowa drogi gminnej - ulicy Brzozowej w miejscowości Szeligi, Gmina Ożarów Mazowiecki" (3)
                    Dokumentacja (5)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (1)
                RZP.271.39.2017 "Budowa drogi gminnej - ulicy Hallera, Gmina Ożarów Mazowiecki" UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 03.11.2017 R.." (2)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) wraz z załącznikami (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Dokumentacja przetargowa (4)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                RZP.271.40.2017 "Przebudowa drogi (DK92) w zakresie wykonania zatok autobusowych w miejscowości Michałówek, Gmina Ożarów Mazowiecki" UNIEWAŻNIONY! (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)
                    Dokumentacja (1)
                    Informacja o unieważnieniu postępowania (1)
            Inne (0)
                Zapytanie o cenę (0)
                    RZP.271.8.2017 "Dostawa materialów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim" (2)
                Zamówienie z wolnej ręki (0)
                    RZP.271.36.2017 " Powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.4.8.2017 z dnia 13 marca 2017 r. (1)
                    RZP.271.41.2017 " Powtórzenie usług do umowy Nr RZP.272.4.8.2017 z dnia 13 marca 2017 r. (1)
                    RZP.271.42.2017 "Powtórzenie robót budowlanych do umowy Nr RZP.272.7.15.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r." (1)
                    RZP.271.43.2017 "Powtórzenie robót budowlanych z zamówienia podstawowego do umowy Nr RZP.272.2.7.2017 z dnia 09 marca 2017 r. polegających na naprawach cząstkowych, utwardzeniu nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym" (1)
                Postępowanie na usługi społeczne (0)
                    RZP.271.44.2017 "Świadczenie usług ochrony mienia i monitoringu budynków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w latach 2018/2019" (5)
            Zapytania ofertowe (2)
                Zapytanie ofertowe - Usługa dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych oraz 2 świetlic komputerowych w ramach zapewnienia trwałości realizacji Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki" (2)
                Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu usuwania azbestu dla Gminy Ożarów |mazowiecki i wyrobów zawierajacych azbest (2)
                Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie programów/warsztatów profilaktycznych rekomendowanych w systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w szkołach i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarów Mazowiecki (2)
                Zapytanie ofertowe - Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej dla Projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konotopa Gmina Ożarów Maz. (2)
                Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie badań terenowych w zakresie wpływu odziaływania odorów z terenów zakładów (4)
                Zapytanie ofertowe - Wykonanie pomiarów olfaktometrycznych oraz analizy oddziaływania na zapachową jakość powietrza w wariantach D1-D41 (2)
                Zapytanie ofertowe - "Aktywna tablica" (1)
                Zapytanie ofertowe - Usługa polegająca na przeprowadzeniu diagnozy oraz opracowaniu strategii rozwoju kultury dla gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018 -2025 (2)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie koncepcji dokumentacji technicznej na Gminną Oczyszczalnię Ścieków Ożarów Mazowiecki UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 08.12.2017 r. (5)
                Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do dwóch szkół podstawowych" UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.12.2017 r. (3)
        2016 (0)
            Przetargi nieograniczone (7)
                RZP.271.46.2015 "Budowa zbiornika wody czystej na SUW Święcice Gmina Ożarów Mazowiecki" (12)
                RZP.271.1.2016 "Równanie i utwardzanie dróg gminnych nieutwardzonych wraz z dostawą tłucznia kamiennego na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (4)
                RZP.271.3.2016 "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa fontanny w parku miejskim w Ożarowie Mazowieckim" UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 26.02.2016 R. (4)
                RZP.271.4.2016 "Rozbudowa ulicy Orzeszkowej w Duchnicach -Gmina Ozarów Mazowiecki" (27)
                RZP.271.5.2016 "Przebudowa ul. Wiśniowej w Ożarowie Mazowieckim" (7)
                RZP.271.7.2016 "Prace pielęgnacyjne w zakresie utrzymania zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.8.2016 "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska przy ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                RZP.271.9.2016 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święcice - ETAP I Gmina Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEN 06.05.2016 R. (22)
                RZP.271.10.2016 "Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.04.2016 R. (10)
                RZP.271.11.2016 Utrzymanie, konserwacja i oznakowanie dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 18.04.2016 R. (5)
                RZP.271.14.2016 "Przebudowa ulicy Gałczyńskiego na osiedlu Duchnice Gmina Ożarów Mazowiecki" (23)
                RZP.271.16.2016 "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Umiastowie wraz z niezbędna infrastrukturą Gmina Ożarów Mazowiecki"UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 17.06.2016 R. (8)
                RZP.271.17.2016 "Dostawa i montaz wiat przystankowych dla Gminy Ożarów Mazowiecki" (4)
                RZP.271.18.2016 "Modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie przy ul. Lipowej 3" (9)
                RZP.271.19.2016 " Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki: Ogródkowej, Szkolnej, Za Lipami, Pogodnej" (5)
                RZP.271.20.2016 " Modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie przy ul. Lipowej 3 " (10)
                RZP.271.21.2016 "Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Urzędu Miejskiego i GOSiR w Ożarowie Mazowieckim" (2)
                RZP.271.23.2016 " Budowa sieci ciepłowniczej niskoparametrowej oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku komunalnego w Józefowie dz. nr. ew. 30/5; 30/4; 30/2 obr. SHR Wolica "UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 19.07.2016 R. (15)
                RZP.271.24.2016 " Dowóz dzieci z zapewnieniem opieki w czasie przewozu dzieci z terenu gminy Ożarów Mazowiecki do Szkól Podstawowych i Gimnazjów, na pływalnię, zawody sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i inne konkursy miedzyszkolne oraz zastępstwa w dowozie dzieci w roku szkolnym 2016/2017" (3)
                RZP.271.25.2016 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017" (3)
                RZP.271.27.2016 "Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Urzędu Miejskiego i GOSiR w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                RZP.271.28.2016 "Przebudowa ulic: Muzycznej i Kubusia Puchatka w Ożarowie Mazowieckim" (9)
                RZP.271.30.2016 "Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki" (6)
                RZP.271.34.2016 "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2016/2017" UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT NA DZIEŃ 24.10.2016 R. (6)
                RZP.271.35.2016 "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: "Rozwój innowacyjnych e-usług w gminie Ożarów Mazowiecki" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 "E-usługi dla Mazowsza", Typ projektów: "e-administracja"" UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT NA DZIEŃ 17.11.2016 R. (5)
                RZP.271.36.2016 "Przebudowa drogi (DK) w zakresie wykonania zatok autobusowych w miejscowości Michałówek - gmina Ożarów Mazowiecki"UNIEWAŻNIONY! (4)
                RZP.271.38.2016 "Budowa drogi gminnej - ulicy Wolności w Ożarowie Mazowieckim wraz ze zjazdami i budowa kanalizacji deszczowej" (14)
                RZP.271.40.2016 "ZWIĘKSZENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARU MIASTA OŻARÓW MAZOWIECKI W RAMACH POIiŚ 2014-2020, DOTYCZĄCE: A. WYKONANIA NASADZEŃ ROŚLINNYCH (TRAW, BYLIN, DRZEW, KRZEWÓW) I ICH PIELĘGNACJA ORAZ DOSTAWY I MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY , USUNIĘCIA WYZNACZONYCH DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI B. WYKONANIA POMOSTU NA STAWIE W PARKU OŁTARZEWSKIM W OŻAROWIE MAZOWIECKIM " (5)
                    Dokumentacja (10)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - z załącznikami (2)
                RZP.271.41.2016 "Budowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Macierzyszu Gmina Ożarów Mazowiecki" (3)
                    Dokumentacja (4)
                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ z załącznikami) (3)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
            Inne (0)
                Zamówienie z wolnej ręki (0)
                    RZP.271.2.2016 " Usługi uzupełniające do Umowy Nr RZP.272.28.24.2015 z dniia 24.08.15 r. na dowóz trojga dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ozarów Mazowiecki do placówek szkolno-wychowawczych w Warszawie w okresie od 08.02.2016 do 12.02.1016 r." (1)
                    RZP.271.13.2016 "Usługi uzupełniające do Umowy RZP.272.28.24.2015 z dn. 24.08.2015 r. na dowóz jednego ucznia z Ożarowa Maz. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie w terminie 16.03.2016 r. do 24.06.2016 r." (1)
                    RZP.271.26.2016 " Usługi uzupełniające do Umowy RZP.272.28.24.2015 z dnia 24.08.2015 r. na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ozarów Mazowiecki do Szkoły Specjalnej Nr 251 w Warszawie" (1)
                    RZP.271.33.2016 " Usługi wynajmu przedszkola modułowego przy ul. Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim" (1)
                    RZP.271.37.2016 "Sprzedaż i rozliczenia energii elektrycznej dla budynku Gminy Ożarów Mazowiecki przy ulicy Konotopskiej 4" (1)
                    RZP.271.39.2016 " Usługi pocztowe - nadawanie przesyłek pocztowych w formie bezgotówkowej" (1)
                Zapytanie o cenę (0)
                    RZP.271.12.2016 "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim" (1)
            Zapytanie ofertowe (0)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami (2)
                Zapytanie ofertowe - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki (4)
                Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki (2)
                Zapytanie ofetowe - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (2)
                Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji dotyczącej zastosowania Odnawialnych Żródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki" (3)
                Zapytanie ofetowe - opracowanie i przygotowanie do druku dwóch gier planszowych poświęconych gminie Ożarów Mazowiecki przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (2)
                Zapytanie ofertowe - Przyjmowanie i utrzymanie w schronisku bezpańskich psów odławianych na terenie Gm. Ożarów Maz. (2)
                Zapytanie ofertowe - wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Ożarów Mazowiecki (1)
                Zapytanie ofertowe - Przyjmowanie i utrzymanie w schronisku bezpańskich psów odławianych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa usługi pozwalającej na korzystanie z Internetu mobilnego w ramach zapewnienia trwałości realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki (6)
        2015 (0)
            Przetargi nieograniczone (0)
                RZP.271.49.2014 "Budowa budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdami przy ul. Mickiewicza i ul. Duchnickiej w Ożarowie Mazowieckim" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 21.01.2015 r. (26)
                RZP.271.50.2014 "Dostawa usługi pozwalającej na korzystanie z Internetu mobilnego w ramach zapewnienia trwałości realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki" (4)
                RZP.271.51.2014 "Wykonanie usługi druku miesiecznika Informator Ożarowski w latach 2015-2016" (6)
                RZP.271.2.2015 "Remont dróg gminnych - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych" (5)
                RZP.271.4.2015 "Prace pielęgnacyjne w zakresie utrzymania zieleni na terenie Gminy Ożarow Mazowiecki" (3)
                RZP.271.6.2015 "Roboty konserwacyjno-remontowe nawierzchni dróg i chodników z kostki i płyt betonowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 02.03.2015r. (4)
                RZP.271.9.2015 "Przebudowa ul. Wiejskiej w Ożarowie Mazowieckim" ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 20.04.2015 r. (7)
                RZP.271.8.2015 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.11.2015 "Budowa i przebudowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wolica, Gmina Ożarów Maz. (18)
                RZP.271.12.2015 "Usługa bankowa polegającą na udzieleniu długoterminowego kredytu dla Gminy Ożarów Mazowiecki w wysokości 10.223.704,85 zł na pokrycie deficytu występującego w roku 2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji" (7)
                RZP.271.13.2015 "Modernizacja placówek szkolnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (6)
                RZP.271.14.2015 "Budowa sceny widowiskowej w Ołtarzewie w ramach projektu pn. Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Ożarów Mazowiecki poprzez rozbudowę obiektów instytucji kultury współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.1. "Kultura" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (7)
                RZP.271.15.2015 "Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Duchnickiej w Duchnicach Gmina Ożarów Mazowiecki współfinansowanego z Funduszu Spójności" (12)
                RZP.271.16.2015 "Zakup i montaż namiotu mobilnego w ramach projektu pn. Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Ożarów Mazowiecki poprzez rozbudowę obiektów instytucji kultury" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (5)
                RZP.271.17.2015 "Modernizacja placówek szkolnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.18.2015 "Wykonanie przydomowych oczyszczalni hydroponicznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych w gospodarstwach indywidualnych w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.19.2015 "Modernizacja boiska przy Gimnazjum w Płochocinie Gmina Ożarów Mazowiecki" (5)
                RZP.271.20.2015 "Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki" ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEN 20.07.2015 R. (4)
                RZP.271.21.2015 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ołtarzew Gmina Ożarów Mazowiecki" (4)
                RZP.271.22.2015 "Budowa zbiornika wody czystej na SUW Święcice Gmina Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 17.07.2015 r. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (11)
                RZP.271.23.2015 "Dostawa i montaż namiotu mobilnego w ramach projektu" (4)
                RZP.271.26.2015 "Przebudowa ul. Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 17.07.2015 r. (9)
                RZP.271.27.2015 "Dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, na pływalnię, zawody sportowe i inne konkursy międzyszkolne w roku szkolnym 2015/2016" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 04.08.2015 r. (4)
                RZP.271.28.2105 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016" (3)
                RZP.271.29.2015 "Dostawa energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej pod przewodnictwem Gminy Ożarów Mazowiecki" ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 14.09.2015 R. (6)
                RZP.271.30.2015 "Przebudowa ul. Sowińskiego w Ożarowie Mazowieckim" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 08.09.2015 r. (12)
                RZP.271.31.2015 "Budowa zbiornika wody czystej na SUW Święcice Gmina Ożarów Mazowiecki" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (10)
                RZP.271.32.2015 "Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki" (4)
                RZP.271.33.2015 "Budowa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim"UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 28.09.2015 r.(UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA) (19)
                    Udzielenie wyjaśnień, zmiana treści SIWZ , uaktualnienie dokumentacji projektowej (5)
                    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (1)
                RZP.271.34.2015 "Przebudowa ul. Konwaliowej w Ożarowie Mazowieckim" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 07.09.2015 r. (10)
                RZP.271.38.2015 "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2015/2016" (3)
                RZP.271.43.2105 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowa hali widowiskowo-sportowej i sztucznego boiska w Kaputach-Kręczkach " ZMIANA TERMINU SKŁADANIA NA DZIEŃ 18.01.2016 r. (6)
                RZP.271.44.2015 "Budowa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 11.01.2016 r. (15)
                RZP.271.45.2015 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki zgodnie z wydanymi przez odpowiednich zarządców dróg warunkami technicznymi" (UNIEWAŻNIONY) (5)
            Inne (0)
                Zamówienie z wolnej ręki (0)
                    RZP.271.1.2015 "Roboty uzupełniające do umowy Nr RZP.272.5.4.2014 z dnia 24.02.2014 r. dotyczące równania i utwardzenia dróg gminnych nieutwardzonych wraz z dostawą tłucznia kamiennego" (1)
                    RZP.271.3.2015 "Usługi uzupełniające do umowy Nr RZP.272.32.31.2014 z dnia 27.08.2014 na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-oświatowych" (1)
                    RZP.271.7.2015 "Usługi uzupełniające do umowy Nr RZP.272.32.31.2014 z dn. 27.08.2014 r. dot. usługi na dowóz 1 dziecka z Ożarowa Mazowieckiego do SP w Specjalnym Ośrodku w Lesznie" (1)
                    RZP.271.10.2015 "Usługi uzupełniające do Umowy Nr RZP.272.30.30.2014 z dnia 27.08.2014 r. dotyczące dowozu uczniów do Szkół Podstawowych i na zawody sportowe" (1)
                    RZP.271.24.2015 "Usługi uzupełniające do Umowy Nr RZP.272.32.31.2014 z dnia 27.08.2014 r. dotyczące uslug na dowóz trojga dzieci z Ożarowa Mazowieckiego do Szkoły Specjalnej w Warszawie" (1)
                    RZP.271.35.2015 "Usługi uzupełniajace do Umowy Nr RZP.272.8.3.2015 z dnia 1 .06.2015 r. na transport odpadów komunalnych segregowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (1)
                    RZP.271.36.2015 "Usługi uzupełniajace do Umowy Nr RZP.272.28.24.2015 z dnia 24.08.2015 r. dot. usług na dowóz trzech uczniów, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie w terminie 08.09.2015 r. do 24.06.2016 r." (1)
                    RZP.271.37.2015 "Usługi uzupełniające do Umowy Nr RZP.272.28.24.2015 z dnia 24.08.2015 r. na dowóz jednego ucznia z Ożarowa Maz. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie" (1)
                    RZP.271.39.2015 "Usługi uzupełniające do umowy Nr RZP.272.28.24.2015 z dn. 24.08.2015 r. dot. usług na dowóz jednego dziecka z Duchnic ul. Ożarowska, do Niepublicznego Przedszkola Specjalistycznego Mądra Sówka w Pruszkowie" (1)
                    RZP.271.40.2015 "Świadczenie uzług zastępstwa procesowego Gminy Ożarów Mazowiecki przez Kancelarie Prawną Mariana Sadurskiego" (1)
                    RZP.271.41.2015 "Świadczenie usług zastępstwa procesowego Gminy Ożarów Mazowiecki przez Kancelarie Prawną Andrzeja Czerniaka i Radcę Prawnego Marcina Hemerlinga" (1)
                    RZP.271.42.2015 "Usługi uzupełniające do umowy Nr RZP.272.4.9.2015 z dnia 10.03.2015 r. dotyczące usług na wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew i krzewów oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (1)
                Zapytanie o cenę (0)
                    RZP.271.5.2015 "Dostawa materialów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie M (1)
            Zapytanie ofertowe (0)
                Zapytanie ofertowe - transport na wycieczkę w ramach projektu Sprawny Przedszkolak w Gminie Ożarów Mazowiecki (1)
                Zapytanie ofertowe - dostawa zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych (3)
                Zapytanie ofertowe - usługa dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych oraz 2 świetlic komputerowych w ramach zapewnienia trwałości realizacji projektu (2)
                Zapytanie ofertowe - usługa polegająca na zapewnieniu usługi cateringowej w trakcie trwania warsztatów (2)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie z 40 rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym działań warsztatowych (2)
                Zapytanie ofertowe - wyposażenie Punktów Obsługi Turystycznej w ramach projektu (2)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie 3 otworów rozpoznawczo - poszukiwawczych wód podziemnych z otworów czwartorzędowych Uwaga ! Zmiana terminu składania na dzień 24.02.2015 r. (3)
                Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż 8 lamp solarnych LED parkowo- ogrodowych wokół Filii Domu Kultury Uśmiech w Józefowie (2)
                Zapytanie ofertowe - ogrodzenie boiska w Szeligach (2)
                Zapytanie ofertowe - remont ogrodzenia Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego (1)
                Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż reflektorów oświetleniowych i nagłośnienia oraz klimatyzacji dla budynku Domu Kultury "Uśmiech" w Ożarowie Mazowieckim (2)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej (2)
                Zapytanie ofertowe - transport (2)
                Zapytanie ofertowe - transport w ramach projektu "Przedszkole równych szans w Gminie Ożarów Mazowiecki" (2)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej (2)
                Zapytanie ofertowe - remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Sochaczewskiej (2)
                Zapytanie ofertowe - transport na wycieczkę w ramach projektu Sprawny Przedszkolak w Gminie Ożarów Mazowiecki (1)
                Zapytanie ofertowe - transport w ramach projektu "Przedszkole równych szans w Gminie Ożarów Mazowiecki" (2)
                Zapytanie ofertowe - usługa weterynaryjna związana z odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (1)
                Zapytanie ofertowe - przygotowanie i dostarczenie portalu internetowego i bezpłatnej aplikacji mobilnej w ramach projektu (5)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie i montaż tablic pamiątkowych (2)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami- UNIEWAŻNIONE (2)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami (2)
                Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć dla młodzieży (2)
                Zapytanie ofertowe - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki (2)
                Zapytanie ofertowe - opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji budynku Pływalni Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim Kod CPV : 71000000-3; 71314300-5 (2)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (2)
                Zapytanie ofertowe - PROJEKT: Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki (1)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki - UNIEWAŻNIONE (4)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki (4)
        2014 (0)
            Przetargi nieograniczone (0)
                RZP.271.60.2013.2014 "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach Gmina Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 25.02.2014 R.ZMIANA TREŚCI SIWZ (9)
                RZP.271.2.2014 "Dostawa i montaż w 100 zestawach komputerowych kart graficznych i dysków twardych w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki" (4)
                RZP.271.3.2014 "Remont dróg gminnych - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych" (4)
                RZP.271.4.2014 "Roboty konserwacyjno-remontowe nawierzchni dróg i chodników z kostki i płyt betonowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.5.2014 "Równanie i utwardzanie dróg gminnych nieutwardzonych wraz z dostawą tłucznia kamiennego" (4)
                RZP.271.6.2013 "Prace pielęgnacyjne w zakresie utrzymania zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (5)
                RZP.271.7.2014 "Renowacja parku i skweru w Ożarowie Mazowieckim"ZMIANA TERMINU SKŁADANIA NA 10.04.2014 r. (9)
                RZP.271.8.2014 "Usługa dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych oraz 2 świetlic komputerowych jako zadanie pn. Usługa dostępu do Internetu w ramach zapewnienia trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.9.2014 "Wykonanie przydomowych oczyszczalni hydroponicznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.10.2014 "Konserwacja oświetlenia ulicznego i drobne prace elektryczne na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki" (4)
                RZP.271.11.2014 "Modernizacja nawierzchni ul. Szeligowskiej i ul. Wieruchowskiej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (4)
                RZP.271.12.2014 "Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Ożarowie Mazowieckim" (4)
                RZP.271.13.2014 "Budowa ujęcia wody na terenie FKO Gmina Ożarów Mazowiecki" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (2)
                RZP.271.14.2014 "Usługa bankowa polegająca na udzieleniu długoterminowego kredytu dla Gminy Ożarów Mazowiecki w wysokości 7.114.660,50 zł "ZMIANA TERMINU SKŁADANIA NA DZIEŃ 23.05.2014 r. (15)
                RZP.271.15.2014 "Rozbudowa ul. Parkietowej w Ożarowie Mazowieckim (odcinek od ul. Przejazdowej do ul. Wiśniowej)" (12)
                RZP.271.16.2014 "Modernizacja nawierzchni ul. Żeromskiego Gmina Ożarów Mazowiecki" (4)
                RZP.271.17.2014 "Budowa ujęcia wody na terenie FKO Gmina Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 02.06.2014r. (6)
                RZP.271.18.2014 "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kręczki " (3)
                RZP.271.19.2014 "Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych na terenie działki położonej przy ul. Umiastowskiej w Umiastowie w ramach projektu pn. Ekologiczna gospodarka odpadami podstawą zrównoważonego rozwoju Gminy Ożarów Maz." UNIEWAŻNIONE (10)
                RZP.271.20.2014 "Wykonanie termoizolacji budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Poznańskiej 135 w Ożarowie Mazowieckim" (4)
                RZP.271.21.2014 "Modernizacja nawierzchni ul. Kwiatowej Gmina Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.22.2014 "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Ożarów Mazowiecki" UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE NA CZ. A i B (7)
                RZP.271.23.2014 " Budowa budynku wielorodzinnego-komunalnego z obsługą komunikacyjną i niezbędna infrastrukturą w Józefowie "UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 28.07.2014 r. (20)
                    Udzielenie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ (16)
                RZP.271.24.2014 "Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych na terenie działki położonej przy ul. Umiastowskiej w Umiastowie w ramach projektu" (10)
                RZP.271.25.2014 "Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 14.07.2014 r. (4)
                RZP.271.26.2014 "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Kasztanowej 12 w Józefowie Gmina Ożarów Mazowiecki" (15)
                RZP.271.28.2014 "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Ożarów Mazowiecki" (7)
                RZP.271.29.2014 "Modernizacja nawierzchni ul. Krętej Gmina Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.30.2014 "Dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i gimnazjów, na pływalnie oraz zawody sportowe w roku szkolnym 2014/2015" (4)
                RZP.271.31.2014 "Zagospodarowanie terenów zielonych wokół filii Domu Kultury Uśmiech w Józefowie Gmina Ożarów Mazowiecki" (5)
                RZP.271.32.2014 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015" (3)
                RZP.271.35.2014 "Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej 167 w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                RZP.271.37.2014 "Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 05.09.2014 r. (10)
                RZP.271.38.2014 "Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Ożarów Maz. tj. zagospodarowanie placów rekreacyjnych w Macierzyszu i Święcicach oraz placu zabaw we wsi Wolskie"UNIEWAŻNIONY (3)
                RZP.271.40.2014 "Budowa stref rekreacyjno-sportowych tj. zagospodarowanie placów rekreacyjnych w Macierzyszu i Świecicach oraz placu zabaw we wsi Wolskie" (3)
                RZP.271.42.2014 "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2014/2015 (3)
                RZP.271.43.2014 "Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Ożarów Mazowiecki" (5)
                RZP.271.47.2014 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płochocin w ul. Stołecznej w ramach działania 321 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 (21)
                ZP/1/2014 "Dostawa dla GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim ambulansu drogowego wraz ze sprzętem medycznym" (4)
                ZP/2/2014 " Kompleksowa informatyzacja GSPZLO w Ożarowie Maz. oraz w Józefowie"UNIEWAŻNIONY (4)
            Inne (0)
                Zapytanie o cenę (0)
                    RZP.271.1.2014 "Dostawa materialów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie M (1)
                Zamówienie z wolnej ręki (0)
                    RZP.271.27.2014 "Świadczenie usług zastępstwa procesowego Gminy Ożarów Mazowiecki" (1)
                    RZP.271.33.2014 "Roboty dodatkowe do umowy Nr RZP.272.7.12.2014 z dn.28.04.2014 r. na renowację parku i skweru w Ożarowie Mazow (1)
                    RZP.271.34.2014 " Roboty uzupełniajace do Umowy Nr RZP.272.9.11.2014 z dnia 28.04.2014 r. na wykonanie 2 szt. przydomowych oczyszczalnie hydroponicznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (1)
                    RZP.271.36.2014 "Roboty uzupełniające do umowy Nr RZP.272.21.20.2014 z dnia 03.07.2014 r. na wykonanie parkingów oraz łącznika ul. Kwiatowej w Ożarowie Mazowieckim" (1)
                    RZP.271.39.2014 "Usługi uzupełniające do Umowy RZP.32.31.2014 z dnia 27.08.2014 na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015" (1)
                    RZP.271.41.2014 "Usługi uzupełniające do Umowy Nr RZP.272.32.31.2014 z dnia 27.08.2014 r. na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015" (1)
                    RZP.271.44.2014 "Roboty dodatkowe do umowy Nr RZP.272.25.25.2012 z dnia 10 lipca 2012 r. na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek, Wieruchów, Strzykuły, Macierzysz, Szeligi Gmina Ożarów Mazowiecki - Etap III (1)
                    RZP.271.48.2014 "Usługi uzupełniające do umowy Nr RZP.272.6.5.2014 z dn. 07.03.2014 r. dotyczące usług na wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody, uprzątnięcie ściętych gałęzi (1)
            Zapytania ofertowe (0)
                Nabór na stanowisko koordynatora projektu (2)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie i dostawa materiałów informacyjnych o atrakcjach turystycznych Gminy Ożarów Mazowiecki (2)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie projektu graficznego, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (2)
                Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu multimedialnego (2)
                Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa programów edukacyjnych - UNIEWAŻNIONE (2)
                Zapytanie ofertowe - zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego wspierającego osoby niepełnosprawne (2)
                Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa programów edukacyjnych (2)
                Zapytanie ofertowe - realizacja i emisja filmu o atrakcjach turystycznych Gminy Ożarów Mazowiecki na potrzeby projektu (4)
                Zapytanie ofertowe - przygotowanie i dostarczenie portalu internetowego-Informator Turystyczny Gminy Ożarów Mazowiecki (2)
                Zapytanie ofertowe - transport na wycieczki w ramach projektu Sprawny Przedszkolak w Gminie Ożarów Mazowiecki (2)
                Zapytanie ofertowe - zakup fartuszków w ramach projektu Sprawny Przedszkolak w Gminie Ożarów Mazowiecki (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa wyposażenia (pomocy dydaktycznych) do sali terapii integracji sensorycznej (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Aktywne przedszkolaki w Gminie Ożarów Mazowiecki (2)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie zdjęć obiektów turystycznych Gminy Ożarów Mazowiecki (2)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPOW -Dzialanie 6.1 Kultura (2)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPOW. Działanie 6.2. Turystyka (2)
                Zapytanie ofertowe - usługa weterynaryjna związana z odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (1)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Stacji Uzdatniania wody Święcice" (3)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacje Stacji Uzdatniania Wody "Partyzantów" (3)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji techniczno-hydrologicznej na terenie Gminy Ozarów Mazowiecki (2)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkoleń uzupełniających (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową okrytą plandeką (1)
                Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu: "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - Etap I (2)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie i dostarczenie mapy składanej wielokrotnie obejmującej obszar Gminy Ożarów Mazowiecki na potrzeby projektu (4)
                Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wykonanie albumu fotograficznego i przewodnika turystycznego po Gminie Ożarów Mazowiecki na potrzeby projektu (4)
                Zapytanie ofertowe - redakcja językowo-stylistyczna informacji o atrakcjach turystycznych Gminy Ożarów Mazowiecki oraz pozyskanie i zredagowanie informacji ogólnych o Gminie Ożarów Mazowiecki (2)
                Zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia i pomocy dydaktycznych (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów promocyjnych (2)
                Zapytanie ofertowe - wyposażenie żłobka (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa komputera ( UNIEWAŻNIONE) (2)
                Zapytanie ofertowe - tłumaczenie tekstu (2)
                Zapytanie ofertowe - materiały promocyjne (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa komputera (2)
                Zapytanie ofertowe - przewóz dzieci (2)
                Zapytanie ofertowe - szkolenie z zakresu małej gastronomii (2)
                Zapytanie ofertowe - szkolenie z zakresu operator wózka widłowego (2)
                Zapytanie ofertowe - przyjmowanie i utrzymanie bezpańskich psów do schroniska odłowionych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (1)
                Zapytanie ofertowe - projekt, wykonanie i dostawa materiałów z nadrukiem w ramach projektu (2)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie i montaż oznakowania pionowego kierunkowego i obiektów atrakcyjnych turystycznie oraz tablic pamiątkowych (3)
                Zapytanie ofertowe - catering z dostawą i obsługą do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (2)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie z 40 rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym działań warsztatowych (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, wózka widłowego i wagi samochodowej (4)
                Zapytanie ofertowe - konserwacja przydomowych, hydroponicznych oczyszczalni ścieków (2)
                Zapytanie ofertowe - transport osób w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (2)
                Zapytanie ofertowe - transport osób w związku z realizacją projektu "Sprawny przedszkolak w Gminie Ożarów Mazowiecki" (1)
                Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż elektronicznej tablicy dla projektu "Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Ożarów Mazowiecki" (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż elektronicznej tablicy informacyjnej (2)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie i montaż tablic pamiątkowych i tablicy informacyjnej dla projektu (2)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Święcice Gmina Ożarów Mazowiecki (4)
                Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż 8 lamp solarnych LED parkowo-ogrodowych (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż elektronicznej tablicy informacyjnej (3)
                Zapytanie ofertowe - dostawa urządzenia do transportu po schodach osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim (2)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie koncepcji a następnie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń/zgłoszeń dla obiektu SUW przy ul. Partyzantów 37 w Ożarowie Mazowieckim (2)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie 3 otworów rozpoznawczo - poszukiwawczych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (2)
                Zapytanie ofertowe - Projekt wykonawczy (2)
        2013 (0)
            Przetargi nieograniczone (0)
                RZP.271.70.2012 "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i ich (1)
                RZP.271.1.2013 "Przebudowa ul. Kierbedzia Gmina Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 05.02.2013 r. (15)
                RZP.271.3.2013 "Remont dróg gminnych - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych" (3)
                RZP.271.4.2013 "Równanie i utwardzenie dróg gminnych nieutwardzonych wraz z dostawą tłucznia kamiennego" (3)
                RZP.271.5.2013 "Budowa studni regulującej przepływ na kanale deszczowym w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                RZP.271.6.2013 " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego komunalnego w Wolicy" (UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 05.03.2013r. (5)
                RZP.271.7.2013 "Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                RZP.271.8.2013 "Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim" (7)
                RZP.271.10.2013 "Remont dróg gminnych - wykonanie robót konserwacyjno-remontowych nawierzchni dróg i chodników" (3)
                RZP.271.11.2013 "Remont dróg na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie nawierzchni, poboczy, progów zwalniających, rowów chłonno-odparowujących, przepustów" (4)
                RZP.271.12.2013 " Prace pielęgnacyjne w zakresie utrzymania zieleni na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.13.2013 "Dostawa komputerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem - jako zadanie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki" (6)
                RZP.271.15.2013 "Wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim" (6)
                RZP.271.16.2013 "Usługa bankowa polegająca na udzieleniu długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Ożarów Mazowiecki w kwocie 7.772.196 zł" (5)
                RZP.271.17.2013 "Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT w Gminie Ożarów Mazowiecki"UWAGA!ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 13.05.2013 r. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (7)
                RZP.271.18.2013 "Budowa dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.19.2013 "Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 24.05.2013 (4)
                RZP.271.20.2013 'Dostawa urządzeń i usługi pozwalającej na korzystanie z Internetu mobilnego - jako zadanie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 16.07.2013 r. (6)
                RZP.271.21.2013 " Utrwalenie nawierzchni ul. Lipowej w Wolicy Gmina Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.22.2013 "Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Górnej w Pogroszewie Gmina Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.23.2013 "Remont nakładki asfaltowej na ul. Granicznej w Ożarowie Mazowieckim" (5)
                RZP.271.26.2013 "Wykonanie prac remontowych w obiekcie pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 12.07.2013 r. (5)
                RZP.271.27.2013 "Dostawa i montaż urządzenia zmiękczającego wodę z nowych studni dla SUW Gołaszew Gmina Ożarów Mazowiecki oraz wykonanie i montaż wiaty" (4)
                RZP.271.28.2013 "Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Ożarów Maz." UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 19.07.2013R. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (3)
                RZP.271.29.2013 "Remont nakładki asfaltowej na ul. Sadowej w Jawczycach" (7)
                RZP.271.30.2013 "Modernizacja ul. Duchnickiej wieś Ołtarzew - dojazd do gruntów rolnych" (6)
                RZP.271.31.2013 "Przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki" (4)
                RZP.271.32.2013 "Budowa peronów przystankowych dla nowo projektowanej linii autobusowej Józefów-Warszawa Gmina Ożarów Mazowiecki" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (3)
                RZP.271.33.2013 "Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.34.2013 "Budowa sieci wodociągowej DN100 wraz z przyłączami w Jawczycach Gmina Ożarów Mazowiecki" (7)
                RZP.271.35.2013 "Dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, na pływalnię, zawody sportowe" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA NA 08.08.2013 r. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (6)
                RZP.271.36.2013 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do placówek szkolno-wychowawczych w 2013/2014 r." (3)
                RZP.271.39.2013 "Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Maz. wraz z montażem" (3)
                RZP.271.40.2013 "Budowa peronów przystankowych dla nowo projektowanej linii autobusowej Józefów-Warszawa Gmina Ożarów Mazowiecki"POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (4)
                RZP.271.41.2013 " Zakup wraz z dostawą dla Domu Kultury Uśmiech fabrycznie nowej sceny mobilnej z zadaszeniem" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (4)
                RZP.271.42.2013 "Renowacja parku w Ożarowie Mazowieckim" (6)
                RZP.271.44.2013 "Dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do Szkól Podstawowych, na pływalnię, zawody sportowe w 2013/2014 r." (3)
                RZP.271.45.2013 "Zakup wraz z dostawą dla Domu Kultury "Uśmiech" w Ożarowie Mazowieckim nowej sceny mobilnej z zadaszeniem" (3)
                RZP.271.46.2013 "Budowa peronów przystankowych dla nowo projektowanej linii autobusowej Józefów-Warszawa na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (4)
                RZP.271.48.2013 "Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT w Gminie Ożarów Mazowiecki" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 23.09.2013 r. (4)
                RZP.271.50.2013 "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2013/2014" (3)
                RZP.271.51.2013 "Wymiana ogrodzenia terenu działki wokół Filii Domu Kultury Uśmiech w Józefowie" (4)
                RZP.271.53.2013 "Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Ożarów Mazowiecki" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (2)
                RZP.271.54.2013 "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w ramach projektu unijnego Ze szkoły w świat" (3)
                RZP.271.57.2013 "Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Ożarów Mazowiecki" (4)
                RZP.271.58.2013 "Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki oraz zajęć dogoterapii w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim w ramach projektu pt. Ze szkoły w świat" (6)
            Inne (0)
                Zapytanie o cenę (0)
                    RZP.271.2.2013 "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie M (1)
                    RZP.271.59.2013 " Wykonanie usługi druku miesięcznika "Informator Ożarowski" w 2014 r. (1)
                Zamówienie z wolnej ręki (0)
                    RZP.271.9.2013 "Uslugi uzupełniające do Umowy RZP.272.48.37.2012 z 17.08.2012 r. dot. usług na przewóz dzieci na zawody sportowe" (1)
                    RZP.271.14.2013 "Dzierżawa oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników do odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki związana z umową Nr RZP.272.70.7.2013 z dn. 18.03.2013 r." (1)
                    RZP.271.24.2013 "Usługi uzupełniające do Umowy Nr RZP.272.48.37.2012 z dnia 17.08.2012 na dowóz dzieci do placówek szkolno-wychowawczych (1)
                    RZP.271.25.2013 "Roboty uzupełniające do umowy Nr RZP.272.1.2.2013 z dnia 15 lutego 2013 r. dotyczące przebudowy ul. Kierbedzia w Ożarowie Mazowieckim" (1)
                    RZP.271.37.2013 "Świadczenie usług zastępstwa procesowego Gminy Ożarów Mazowiecki" (1)
                    RZP.271.38.2013 "Świadczenie usług zastępstwa procesowego Gminy Ożarów Mazowiecki" (1)
                    RZP.271.43.2013 "Usługi uzupełniające do Umowy Nr RZP.272.12.13.2013 z dnia 30.04.2013 r. na pielęgnację drzew i krzewów" (1)
                    RZP.271.47.2013 "Usługi uzupełniające do umowy Nr RZP.272.36.32.2013 z dnia 14.08.2013 r. dotyczące usług na dowóz dzieci do placówek szkolno - wychowawczych" (1)
                    RZP.271.49.2013 "Usługi uzupełniające do umowy Nr RZP.272.36.32.2013 z dnia 14.08.2013 r. dotyczące usług na dowóz dzieci do placówek szkolno - wychowawczych" (1)
                    RZP.271.52.2013 "Roboty uzupełniajace do Umowy Nr RZP.272.30.30.2013 z dn. 08.08.2013 dot. modernizacji ul. Duchnickiej" (1)
                    RZP.271.55.2013 "Świadczenie usług zastępstwa procesowego Gminy Ożarów Mazowiecki w Ożarowie Mazowieckim" (1)
            Zapytania ofertowe (0)
                Zapytanie ofertowe - zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu Dziecięca Akademia Przyszłości (2)
                Nabór na stanowisko KOORDYNATOR PROJEKTU (2)
                Zapytanie ofertowe - zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu Dziecięca Akademia Przyszłości (3)
                Zapytanie ofertowe - wyjazd na wycieczkę trzydniową w ramach projektu Poznaję świat - wyrównywanie szans edukacyjnych - UNIEWAŻNIONE (3)
                Zapytanie ofertowe - wyjazd na wycieczkę trzydniową w ramach projektu Poznaję świat - wyrównywanie szans edukacyjnych (2)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie materiałów promocyjnych projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Ożarów Mazowiecki" (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu i wyposażenia do prowadzenia terapii integracji sensorycznej - UNIEWAŻNIONE (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu i wyposażenia do prowadzenia terapii integracji sensorycznej (2)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia dot. równości szans kobiet i mężczyzn (3)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dla 10 osób warsztatów psychologicznych (3)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dla 5 osób kursu z zakresu opiekunka dziecięca domowa (3)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dla 5 osób kursu z zakresu pracownik magazynu (3)
                Zapytanie ofertowe - przygotowanie cateringu (3)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dla 10 uczestników konsultacji grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym (3)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dla 10 osób szkolenia z zakresu rozwój kompetencji społecznych (3)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dla 10 uczestników konsultacji grupowych i indywidualnych z psychologiem (3)
                Zapytanie ofertowe - przyjmowanie i utrzymanie bezpańskich psów do schroniska odłowionych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - UNIEWAŻNIONE (2)
                Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 2500 szt. opasek odblaskowych samozaciskowych (3)
                Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych (2)
                Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie na sprzęt komputerowy - UNIEWAŻNIONE (2)
                Zapytanie ofertowe - zakup artykułów biurowych oraz zakup pomocy dydaktycznych (2)
                Zapytanie ofertowe - przygotowanie i dostarczenie platformy e-learningowej (4)
                Zapytanie ofertowe - przyjmowanie i utrzymanie bezpańskich psów do schroniska odłowionych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (1)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dla 10 osób kursu komputerowego – poziom podstawowy (1)
                Zapytanie ofertowe - dowozy uczniów do szkół (2)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie warsztatów/spotkań (2)
                Zapytanie ofertowe - catering na warsztaty/spotkania (3)
                Zapytanie ofertowe - catering na spotkanie informacyjno - promocyjne - UNIEWAŻNIONE (2)
                Zapytanie ofertowe - prowadzenia zajęć dla młodzieży w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Uzależnień - UNIEWAŻNIONE (2)
                Zapytanie ofertowe - catering na spotkanie informacyjno - promocyjne (2)
                Zapytanie ofertowe - prowadzenia zajęć dla młodzieży w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Uzależnień - ponownie - UNIEWAŻNIONE (2)
                Zapytanie ofertowe - na agenta emisji obligacji komunalnych - ZMIANA TERMINU NA 20.11.2013 r. (2)
                Zapytanie ofertowe - prowadzenia zajęć dla młodzieży w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Uzależnień - ponownie 2 - UNIEWAŻNIONE (2)
                Zapytanie ofertowe - prowadzenia zajęć dla młodzieży w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Uzależnień - ponownie 3 - UNIEWAŻNIONE (2)
                Zapytanie ofertowe - zakup materiałów promocyjnych dla projektu Ze szkoły w świat (3)
                Zapytanie ofertowe - prowadzenia zajęć dla młodzieży w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Uzależnień - ponownie 4 (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (2)
                Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu multimedialnego dla szkół na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki zgodnie z projektem Ze szkoły w świat (2)
        2012 (0)
            Przetargi nieograniczone (0)
                RZP.271.2.2012 "Remont dróg gminnych - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych" (3)
                RZP.271.4.2012 "Przebudowa ul. Akacjowej, Cyprysowej, Jesionowej w miejscowości Szeligi Gmina Ożarów Mazowiecki" (4)
                    ul. Cyprysowa (9)
                    ul. Jesionowa (8)
                    ul. Akacjowa (3)
                RZP.271.5.2012 "Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o budynek stołówki przy ul. Lipowej w Płochocinie"UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 01.03.2012 r. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (8)
                RZP.271.6.2012 "Dostawa i montaż sztucznej nawierzchni do hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Maz POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE." (6)
                RZP.271.8.2012 "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Szkołach Podstawowych" (3)
                RZP.271.9.2012 "Przebudowa ul. Kolejowej w Ożarowie Mazowieckim" (10)
                RZP.271.10.2012 "Dostawa i montaż 6 szt. przydomowych oczyszczalni hydroponicznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.11.2012 "Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych i liderskich z dziećmi w SP Gmina Ożarów Mazowiecki (5)
                RZP.271.12.2012 "Usługa dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych oraz 2 sal komputerowych - jako zadanie pn. Przeciwdzia (4)
                RZP.271.13.2012 "Dostawa 100 zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem jako zadanie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 06.03.2012! (7)
                RZP.271.15.2012 "Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                RZP.271.16.2012 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowa przedszkola modułowego dla dzieci w Ożarowie Mazowieckim" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (3)
                RZP.271.17.2012 "Równanie i utwardzenie dróg gminnych nieutwardzonych wraz z dostawą tłucznia kamiennego" (3)
                RZP.271.18.2012 "Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o budynek stołówki przy ul. Lipowej w Płochocinie" (8)
                RZP.271.19.2012 " Wywóz i utylizacja odpadów odbieranych w systemie workowym i gniazdowym na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (4)
                RZP.271.20.2012 "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg na osiedlu Duchnice Gmina Ożarów Mazowiecki (6)
                RZP.271.21.2012 " Budowa studni regulujacej przepływ na kanale deszczowym zbierający wodę opadową z terenów Tele-Foniki Kable (3)
                RZP.271.22.2012 "Dostawa i całkowita wymiana złóż filtracyjnych dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                RZP.271.23.2012 "Usługa bankowa polegająca na udzieleniu długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6.935.846 zł" (8)
                RZP.271.24.2012 "Dostarczenie, montaż, wynajem (dzierżawa) modułów z przeznaczeniem na przedszkole dla dzieci w Ożarowie Maz." UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 14.06.2012 r. NA 02.07.2012 r. (10)
                RZP.271.25.2012 "Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek, Wieruchów, Strzykuły, Macierzysz, Szeligi Gmina Ożarów Mazowiecki etap III" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 21.05.2012 r. NA 25.05.2012 r. (9)
                RZP.271.26.2012 "Budowa studni regulujacej przepływ na kanale deszczowym zbierający wodę opadową z terenów zakładu Tele-Foniki K (2)
                RZP.271.29.2012 "Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim" (4)
                RZP.271.28.2012 "Usługa polegająca na zorganizowaniu kolonii letnich nad Morzem Bałtyckim z programem profilaktyczno-terapeutyc (4)
                RZP.271.30.2012 "Dostawa i wbudowanie kruszywa kamiennego na drogi gminne w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                RZP.271.33.2012 "Pielęgnacja i konserwacja drzew będących pomnikami przyrody na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.34.2012 "Utrwalenie emulsją i grysem bazaltowym nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                RZP.271.35.2012 "Budowa studni regulującej przepływ na kanale deszczowym (POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE) (2)
                RZP.271.36.2012 "Dostawa i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego na Stacji Pomp Kanalizacyjnych w Ożarowie Maz." (4)
                RZP.271.37.2012 "Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (3)
                RZP.271.38.2012 "Wymiana posadzki w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim" (4)
                RZP.271.41.2012 "Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (3)
                RZP.271.42.2012 "Remont nakładki asfaltowej na ul. Witosa w Ożarowie Mazowieckim na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Żeromskiego" (3)
                RZP.271.44.2012 "Dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, na pływalnię, zawody sportowe" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (4)
                RZP.271.47.2012 "Modernizacja ul. Duchnickiej wieś Duchnice - dojazd do gruntów rolnych" (3)
                RZP.271.48.2012 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowieckim do placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013" (3)
                RZP.271.49.2012 "Dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, na pływalnię, zawody sportowe" (3)
                RZP.271.50.2012 "Odnowienie odwodnienia w miejscowości Święcice Gmina Ożarów Mazowiecki" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (7)
                RZP.271.51.2012 " Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Ożarów Mazowiecki"ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 11.09.2012 R. (6)
                RZP.271.53.2012 "Wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim" (4)
                RZP.271.54.2012 " Budowa Skateparku w Ożarowie Mazowieckim" (5)
                RZP.271.55.2012 "Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Poznańskiej 167 w Ożarowie Maz." POSTEPOWANIE UNIEWAŻNIONE (3)
                RZP.271.56.2012 "Odnowienie odwodnienia w miejscowości Święcice Gmina Ożarów Mazowiecki" (10)
                RZP.271.57.2012 "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Wolicy" (POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE) (5)
                RZP.271.58.2012 "Wykonanie odwodnienia w miejscowości Kaputy Gmina Ożarów Maz.".(ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 22.10.2012 r.) (6)
                RZP.271.59.2012 " Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 24.10.2012 r. (5)
                RZP.271.60.2012 "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2012/2013" (3)
                RZP.271.61.2012 "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Wolicy" (7)
                RZP.271.63.2012 "Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. Poznańskiej w Ożarowie Maz.UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 30.11.2012 r. (18)
                RZP.271.64.2012 "Budowa sali dydaktyczno - rekreacyjnej przy budynku przedszkola w Józefowie Gmina Ożarów Mazowiecki" (7)
                RZP.271.66.2012 "Zarządzanie projektem pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki" (5)
                RZP.271.67.2012 "Rozbudowa i remont budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Poznańskiej 135 w Ożarowie Mazowieckim" UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 27.12.2012 r. (12)
                RZP.271.68.2012 "Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.69.2012 "Dostawa róznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim" UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 13.12.2012 r. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (6)
                RZP.271.70.2012 "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i ich zagospodarowanie" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 27.02.2013 r. (9)
                RZP.271.71.2012 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Parkietowej w Ożarowie Mazowieckim"UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 04.01.2013 r. (6)
            Inne (0)
                Zamówienie z wolnej ręki (0)
                    RZP.271.1.2012 "Roboty uzupełniajace do umowy RZP.26.22.2011 dotyczące równania i utwardzenia dróg" (1)
                    RZP.271.32.2012 "Roboty uzupełniające do umowy RZP.271.9.7.2012 dotyczące przebudowy ul. Kolejowej w Ożarowie Mazowieckim" (1)
                    RZP.271.32a.2012 "Roboty dodatkowe do umowy Nr RZP.272.9.7.2012 z dn. 19.03.2012 r. na wykonanie stabilizacji cementowo-piaskowej na ul. Kolejowej w Ożarowie Mazowieckim" (1)
                    RZP.271.39.2012 "Usługi uzupełniające do umowy Nr RZP.272.17.14.2011 z dnia 31.08.2011 r. dot. usług na przewóz dzieci w czasie wakacji w 2012 r." (1)
                    RZP.271.40.2012 "Usługi uzupełniające do umowy Nr RZP.272.18.15.2011 z 31.08.2011 r. dot. usług na dowóz oraz przywóz 2 dzieci niepełnosprawnych z Ożarowa Maz. do Warszawy" (1)
                    RZP.271.43.2012 "Dostawa wody dla Energetyki Ożarów Mazowiecki" (1)
                    RZP.271.45.2012 "Usługi uzupełniające do umowy Nr RZP.272.17.14.2011 z dn. 31.08.2011r. dot. usług na przewóz dzieci z klasy sportowej SP Nr 1 do Ustki i ich przywóz po zakończeniu obozu" (1)
                    RZP.271.52.2012 "Usługi uzupełniajace do umowy Nr RZP.271.48.37.2012 r. z dn. 17.08.12 r. na dowóz i przywóz 2 dzieci niepełnosprawnych" (1)
                    RZP.271.72.2012 "Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji fundamentów i odwodnienia budynku SP i Gimnazjum w Płochocinie z uwagi na zalewanie wodami gruntowymi piwnic" (1)
                    RZP.271.73.2012 "Roboty uzupełniające do Umowy Nr RZP.272.56.45.2012 z dn. 15.10.2012 r. dotyczące odnowienia odwodnienia w miejscowości Święcice" (1)
                Zapytanie o cenę (0)
                    RZP.271.3.2012 "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie Maz." Postępowanie unieważnione (0)
                    RZP.271.7.2012 "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie Maz." Postępowanie unieważnione (0)
                    RZP.271.14.2012 "Dostawa materialów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie (1)
                    RZP.271.65.2012 " Wykonanie usługi druku miesięcznika Informator Ożarowski w 2013 r." (1)
            Zapytania ofertowe (0)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie strony internetowej (3)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie prac instalacyjnych zestawów komputerowych (2)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie materiałów promocyjnych (2)
                Zapytanie ofertowe - wsparcie techniczne, monitoring i pomoc informatyczna (2)
                Zapytanie ofertowe - szkolenie dla 80 osób z zakresu obsługi komputera z dostępem do Internetu (2)
                Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie i budowa sieci komputerowych (2)
                Zapytanie ofertowe - konsultacje z psychologiem (2)
                Zapytanie ofertowe - konsultacje z doradcą zawodowym (2)
                Zapytanie ofertowe - catering (2)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu/szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji społecznych (2)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie warsztatów psychologicznych (3)
                Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (2)
                Zapytanie ofertowe - nowoczesne metody wykańczania wnętrz (2)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu/szkolenia z zakresu rozwoju kasjer - sprzedawca (2)
                Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć z uczniami w szkołach (1)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dla 14 osób warsztatów psychologicznych (2)
                Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dla 14 osób kursu/szkolenia z zakresu obsługi komputera (2)
                Zapytanie ofertowe - dostawa nowej motopompy pożarniczej Tohatsu VC 72AS dla OSP w Ożarowie Mazowieckim (2)
                Zapytanie ofertowe - przygotowanie cateringu podczas spotkania integracyjnego dla beneficjentów (1)
                Zapytanie ofertowe - wykonanie materiałów promocyjnych (2)
        2011 (0)
            Przetargi nieograniczone (0)
                RZP.271.4.2011 "Remont dróg gminnych - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych" (3)
                RZP.271.6.2011 "Wywóz i utylizacja odpadów odbieranych w systemie workowym i gniazdowym na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 12.04.2011 r. (4)
                RZP.271.7.2011 "Konserwacja oświetlenia ulicznego i drobne prace elektryczne na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w latac (3)
                RZP.271.8.2011 "Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za (4)
                RZP.271.9.2011 " Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                RZP.271.10.2011 "Rozbudowa sieci wodociągowej Święcice-Wolica Gmina Ożarów Mazowiecki" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (3)
                    Dokumentacja (4)
                RZP.271.11.2011 "Modernizacja ul. Uroczej w Józefowie - dojazd do gruntów rolnych" (3)
                RZP.271.13.2011 "Modernizacja kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim - etap I remont kanału sanitarnego" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (7)
                RZP.271.14.2011 "Dostawa i montaż 5 szt. przydomowych oczyszczalni hydroponicznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.15.2011 "Rozbudowa sieci wodociągowej Święcice - Wolica Gmina Ożarów Mazowiecki" (3)
                    Dokumentacja (4)
                RZP.271.16.2011 "Przebudowa ul. Klonowej na osiedlu Szeligi Gmina Ożarow Mazowiecki" (10)
                RZP.271.17.2011 "Dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz na pływalnię i zawody sport (3)
                RZP.271.18.2011 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do placówek szkolno - wychowawczych w roku szko (3)
                RZP.271.19.2011 "Modernizacja kolektora głównego kanalizacji sanitarnej - Etap I - remont kanału sanitarnego w ul. Dmowskiego do (8)
                RZP.271.20.2011 "Dostawa ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim" (4)
                RZP.271.21.2011 "Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Poznańskiej 135 w Ożarowie Mazowieckim" UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 06.10.2011 r. (7)
                RZP.271.23.2011 "Modernizacja ulicy Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim" (4)
                RZP.271.25.2011 "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2011/2012 (3)
                RZP.271.26.2011 " Równanie i utwardzenie dróg gminnych nieutwardzonych wraz z dostawą tłucznia kamiennego" (3)
                RZP.271.27.2011 "Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim" (4)
                RZP.271.28.2011 " Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Szkołach Podstawowych " POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (2)
                RZP.271.29.2011 "Usługi edukacyjne polegajace na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Ożaró (3)
                RZP.271.30.2011 "Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                RZP.271.32.2011 "Dostawa i montaż sztucznej nawierzchni do hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (3)
            Inne (0)
                Zamówienie z wolnej ręki (0)
                    ZP 341-01/11 "Usunięcie awarii kanalizacji ściekowej na terenie strefy Kabel - Ożarów Mazowiecki" (1)
                    RZP 271.1.2011 "Usługi uzupełniające do umowy Nr ZP 342-24-25/10 z dnia 23.07.2010 r. dotyczące usług na przewóz dzieci w czasi (1)
                    RZP 271.2.2011 "Roboty uzupełniające do umowy Nr ZP 342-39-34/10 z dnia 6 października 2010 r. dotyczące równania i utwardzenia (1)
                    RZP.271.3.2011 "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ożarowie Mazow (1)
                    RZP 271.5.2011 "Usługi oczyszczania ścieków sanitarnych z terenu Jawczyc, Bronisz oraz Ożarowa Wsi Gmina Ożarów Mazowiecki" (1)
                    RZP.271.12.2011 "Usługi uzupełniające do Umowy ZP Nr 342-32-29/10 z dnia 27.08.2010r. na dowóz 4 dzieci niepełnosprawnych (1)
                    RZP.271.22.2011 "Usługi uzupełniające na wykonanie 35 szt. operatów szacunkowych" (postępowanie unieważnione) (0)
                    RZP.271.24.2011 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Umiastowie (UNIEWAŻNIONO) (0)
                    RZP.271.33.2011 "Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania kolektora głównego kan (1)
                Zapytanie o cenę (0)
                    ZP 341-02/11 " Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta i Gm (1)
                    RZP.271.31.2011 "Wykonanie usługi druku miesięcznika Informator Ożarowski w 2012 roku" (1)
            Zapytania ofertowe (1)
                Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania (1)
                Zapytanie ofertowe - Materialy promocyjne (2)
                Zapytanie ofertowe - Trening kompetencji (2)
                Zapytanie ofertowe - Moduł prawny (2)
                Zapytanie ofertowe - Pozyskiwanie dotacji zewnętrznych (2)
                Zapytanie ofertowe - Zarządzanie (2)
                Zapytanie ofertowe - Catering (1)
                Zapytanie ofertowe - Utworzenie i administrowanie stroną www (2)
                Zapytanie ofertowe - Agent emisji obligacji komunalnych (1)
                Zapytanie ofertowe - PR (2)
                Zapytanie ofertowe - Kurs magazyniera (2)
                Zapytanie ofertowe - Kompetencje społeczne (2)
                Zapytanie ofertowe - Promocja (1)
                Zapytanie ofertowe - Kurs obsługi sprzątającej (2)
                Zapytanie ofertowe - Catering (2)
                Zapytanie ofertowe - Psycholog (2)
                Zapytanie ofertowe - Doradca zawodowy (2)
                Zapytanie ofertowe - Promocja (1)
                Zapytanie ofertowe - Materiały promocyjne (1)
                Zapytanie ofertowe - Catering (2)
                Zapytanie ofertowe - Kurs konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych (2)
                Zapytanie ofertowe - Psycholog rodzice (2)
                Zapytanie ofertowe - Psycholog (2)
                Zapytanie ofertowe - Prowadzenie punktu (2)
                Zapytanie ofertowe - Pracownik biurowy - podstawy (1)
            Konkursy (3)
        2010 (0)
            Przetargi nieograniczone (0)
                ZP 341-01/10 "Kompleksowa obsługa informatyczna Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim" [UNIEWAŻNIONY] (2)
                ZP 341-03/10 "Remont dróg gminnych - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych" (3)
                ZP 341-04/10 "Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                ZP 341-07/10 "Kompleksowa obsługa systemu informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                ZP 341-08/10 "Konserwacja oświetlenia ulicznego i drobne prace elektryczne na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                ZP 341-09/10 " Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w latach 2010-2 (3)
                ZP 341-11/10 "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zabytkowej w miejscowości Płochocin Gmina Ożarów Mazowiecki" (4)
                    Dokumentacja (4)
                ZP 341-12/10 "Usługa bankowa polegająca na udzieleniu długoterminowych kredytów dla Gminy Ożarów Mazowiecki"[UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT] (8)
                ZP 341-13/10 "Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim" (4)
                ZP 341-14/10 "Budowa chodnika oraz zjazdów w ul.Witosa w Ożarowie Mazowieckim" (4)
                ZP 341-15/10 "Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Maz (4)
                ZP 341-16/10 "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek, Wieruchów, Strzykuły, Macierzysz, Szeligii Gmina Ożarów M (5)
                    Dokumentacja (9)
                ZP 341-17/10 "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica Gmina Ożarów Mazowiecki" [UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT] (8)
                    Dokumentacja (10)
                ZP 341-18/10 "Budowa sieci wodociągowej w ul. Rozłogi w miejscowości Duchnice Gmina Ożarów Mazowiecki" (3)
                    Dokumentacja (3)
                ZP 341-19/10 " Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os.Plochocin Południowy i Płochocin Północny Gmina Ożarów M (5)
                    Dokumentacja (1)
                ZP 341-20/10 "Przebudowa ul. Tuwima w Duchnicach Gmina Ożarów Mazowiecki" (7)
                ZP 341-21/10 " Remont budynku Szkoły Podstawowej w Święcicach Gmina Ożarów Mazowiecki" (5)
                ZP 341-24/10 " Dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz na pływalnię i zawody sportow (3)
                ZP 341-25/10 "Wykonanie placów zabaw dla dzieci w Ożarowie Mazowieckim" (4)
                ZP 341-26/10 "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (3)
                ZP 341-27/10 "Remont węzła cieplnego w budynku Przedszkola Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim" (6)
                ZP 341-28/10 " Usługa bankowa polegająca na udzieleniu dlugoterminowego kredytu dla Gminy Ożarów Mazowiecki w kwocie 7.370.000,0 (5)
                ZP 341-30/10 "Przebudowa ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                    Dokumentacja (5)
                ZP 341-31/10 "Modernizacja ul. Radziwiłłów w Ożarowie Mazowieckim" (7)
                ZP 341-32/10 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do placówek szkolno wychowawczych w roku szkolnym (3)
                ZP 341-34/10 "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej w miejscowości Ożarów Mazowiecki" [UNIEWAŻNIONY] (5)
                ZP 341-36/10 " Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie Mazowieckim" [UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT] (6)
                    Dokumentacja (6)
                ZP 341-37/10 "Budowa odwodnienia wraz z ukształtowaniem terenu przy ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim" (6)
                ZP 341-38/10 "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2010/2011 (4)
                ZP 341-39/10 "Równanie i utwardzenie dróg gminnych nieutwardzonych wraz z dostawą tłucznia kamiennego" (3)
                ZP 341-40/10 "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej w miejscowości Ożarów Mazowiecki" [POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE] (6)
                ZP 341-43/10 "Usługa bankowa polegająca na udzieleniu długoterminowego kredytu dla Gminy Ożarów Mazowiecki w kwocie 3.250.000 zł (5)
                ZP 341-45/10 "Dostawa wyposażenia gastronomicznego budynku stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim" [UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 27.10.2010 r.] (8)
                ZP 341-46/10 "Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki" [UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT] (5)
                ZP 341-49/10 "Dostawa wyposażenia punktów przygotowania posiłków w szkołach i przedszkolach gminnych" (5)
            Inne (3)
                Zapytanie o cenę (0)
                    ZP 341-06/10 " Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych dla potrzeb Urzędu Mia (1)
                Zamówienie z wolnej ręki (0)
                    ZP 341-02/10 "Interwencyjne odśnieżanie ulic i dróg w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki I" (0)
                    ZP 341-10/10 "Interwencyjne odśnieżanie ulic i dróg w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki II" (0)
            Ogłosznie o koncesji na roboty budowlane (1)
            Zapytania ofertowe (1)
            Konkursy (0)
                ZP 341-33/10 "Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budynku wielorodzinnego komunalnego w Ożarowie Mazowieckim (2)
                ZP 341-44/10 "Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Umiastowie" (3)
        2009 (0)
            Przetargi nieograniczone (0)
                ZP 341-02/09 "Remont dróg gminnych - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych" (2)
                ZP 341-03/09 "Usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki" (2)
                ZP 341-04/09 "Przebudowa ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Józefowie" (2)
                ZP 341-05/09 "Przebudowa ul. Mickiewicza (odcinek od ul. Duchnickiej do torów PKP) w Ożarowie Mazowieckim" (2)
                ZP 341-06/09 "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek, Wieruchów, Strzykuły, Macierzysz, Szeligi Gmina Ożarów Ma (2)
                ZP 341-07/09 "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronisze Gmina Ożarów Mazowiecki" (2)
                ZP 341-08/09 "Konserwacja oświetlenia ulicznego i drobne prace elektryczne na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki" (2)
                ZP 341-09/09 "Interwencyjna wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (2)
                ZP 341-10/09 "Naprawy cząstkowe, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym" (2)
                ZP 341-11/09 "Budowa kładki dla pieszych na Kanale Ożarowskim przy ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim" (2)
                ZP 341-12/09 "Wykonanie montażu pomiaru ciepła i wymiana pomp w kotłowni gazowej przy ul. Kolejowej 2c w Ożarowie Mazowieckim o (2)
                ZP 341-13/09 "Dostarczenie i zainstalowanie 19 szt. przydomowych oczyszczalni hydroponicznych do oczyszczania ścieków socjalno-b (2)
                ZP 341-14/09 "Budowa wodociągu we wsi Wolskie" (1)
                ZP 341-15/09 "Remont dróg gminnych - utrwalenie nawierzchni dróg mieszanką bitumiczną ul. Daleka, Cicha i Nieznana w Ożarowie Ma (2)
                ZP 341-16/09 "Budowa trybuny na boisku Klubu Sportowego "Ożarowianka"[UNIEWAŻNIONY] (1)
                ZP 341-17/09 "Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim" (2)
                ZP 341-18/09 "Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim" (2)
                ZP 341-19/09 "Renowacja cmentarza wojennego Września 1939 w Ołtarzewie - III ETAP (2)
                ZP 341-20/09 "Usługę bankową polegającą na udzieleniu długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wyso (2)
                ZP 341-21/09. "Przebudowa ul. Spokojnej w Ożarowie Mazowieckim" (2)
                ZP 341-22/09 "Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie osiedla Kabel w Ożarowie Mazowieckim" (2)
                ZP 341-23/09 "Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki (2)
                ZP 341-25/09 "Budowę stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                    Dokumentacja (6)
                ZP 341-26/09 "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Duchnice Gmina Ożarów Mazowiecki" (3)
                    Dokumentacja (9)
                ZP 341-27/09 "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Piotrkówek, Wieruchów - Strzykuły - Macierzysz - Szeligi Gmina Ożaró (4)
                ZP 341-28/09 "Budowa przedszkola w Ożarowie Mazowieckim" (5)
                    Dokumentacja (1)
                    SIWZ (4)
                ZP 341-29/09 "Wymiana pokrycia dachu z papy na budynku mieszkalnym przy ul. Konotopskiej 6 w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                    Dokumentacja (1)
                ZP 341-30/09 "Dostawa fotoradaru wraz z oprogrmowaniem i przeszkoleniem dla Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim" (5)
                ZP 341-31/09 "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Dobrej w Ożarowie Mazowieckim." (5)
                    Dokumentacja (1)
                ZP 341-32/09 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ożarów mazowiecki do placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym (3)
                ZP 341-33/09 "Dowóz dzieci z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do szkół podstawowych, gimnazjów oraz na pływalnię i zawody sportowe (4)
                ZP 341-34/09 "Opracowanie projektu i budowa trybun boiska sportowego na terenie klubu sportowego Ożarowianka w Ożarowie Mazowie" (3)
                ZP 341-35/09 "Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                    Dokumentacja (1)
                ZP 341-36/09 "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalno-komunalnego przy ul. Umiastowskiej w Umiastowie". (7)
                    Dokumentacja (2)
                        Architektura (2)
                        Energia (2)
                        Konstrukcja (2)
                        Instalacje (4)
                        Przyłącze wodociągowe (1)
                ZP 341-37/09 "Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o budynek stołówki przy ulicy Lipowej w Płochocinie". (8)
                    Dokumentacja (1)
                ZP 341-38/09 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Krętej w Broniszach wraz z infrastrukturą towarzy [UNIEWAŻNIONY] (3)
                ZP 341-39/09 " Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociagu w miejscowości Ożarów Wieś" (6)
                    Dokumentacja (12)
                ZP 341-40/09 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego-komunalnego w Ożarowie [UNIEWAŻNIONY] (6)
                ZP 341-41/09 "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki". (5)
                ZP 341-42/09 " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Krętej w Broniszach wraz z infrastrukturą towarz (5)
                ZP 341-43/09 " Dostawa samochodu pogotowia technicznego typu furgon wraz z wyposażeniem dla Energetyki Ożarów Mazowiecki" [UNIEWAŻNIONY] (2)
                ZP 341-44/09 "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2009/2010" (3)
                ZP 341-46/09 "Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim" (3)
                ZP 341-49/09 "Budowa ulicy Handlowej w Płochocinie" (13)
                ZP 341-50/09 " Opracowanie projektu i budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie" [UNIEWAŻNIONY] (3)
                ZP 341-51/09 "Modernizacja 11 szt. przepompowni ścieków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" (4)
                ZP 341-52/09 "Równanie i utwardzanie dróg gminnych nieutwardzonych wraz z dostawą tłucznia kamiennego" (3)
                ZP 341-53/09 " Wykonanie zabudowy studni Nr 6 i 7 do Stacji Uzdatniania Wody w Gołaszewie" (6)
                    Dokumentacja (7)
                ZP 341-54/09 "Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie" (4)
                ZP 341-55/09 "Dostawa samochodu pogotowia technicznego typu furgon wraz z wyposażeniem dla Energetyki Ożarów Mazowiecki" (3)
                ZP 341-57/09 " Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Święcicach" (4)
                ZP 341-59/09 "Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu pradotwórczego na SUW w Święcicach". [UNIEWAŻNIONY] (4)
            Inne (0)
                Zamówienia z wolnej ręki. (0)
                    ZP 341-24/09 "Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim" (0)
                    ZP 341-47/09 "Roboty dodatkowe do umowy Nr ZP 341-06-10/09 z dnia 22 maja 2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowośc (0)
                    ZP 341-60/09 "Usługi uzupełniające do umowy Nr ZP 342-13-12/09 z dnia 10.06.09 r. dotyczące dostaw oraz robót budowlanych na dos (0)
                Zapytania o cenę. (0)
                    ZP 341-56/09 " Wykonanie uslugi druku miesięcznika Informator Ożarowski" (0)
            Zamówienie z wolnej ręki (0)
    Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego (58)
        2019 (2)
    Koleje Dużych Prędkości (KDP, CPK) (1)
    Planowana budowa gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska (15)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (1)
    Nieodpłatna pomoc prawna (3)
    Petycje (0)
        2020 (1)
        2017 (2)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (2)
    Uchwały Rady Miejskiej (0)
        VIII kadencja Rady Miejskiej (2018-2023) (242)
        VII kadencja Rady Miejskiej (2014-2018) (0)
            Rok 2014 (24)
            Rok 2015 (164)
            Rok 2016 (154)
            Rok 2017 (164)
            Rok 2018 (145)
        VI kadencja Rady Miejskiej (2010-2014) (0)
            Rok 2014 (138)
            Rok 2013 (163)
            Rok 2012 (117)
            Rok 2011 (152)
            Rok 2010 (16)
        V kadencja Rady Miejskiej (2006-2010) (0)
            I Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2006 roku (2)
            II Sesja Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2006 roku (4)
            III Sesja Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2006 roku (16)
            IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2006 roku (5)
            V Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2007 roku (4)
            VI Sesja Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2007 roku (11)
            VII Sesja Rady Miejskiej z dnia 6 marca 2007 roku (14)
            VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2007 roku (11)
            IX Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2007 roku (5)
            X Sesja Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2007 roku (6)
            XI Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 czerwca 2007 roku (9)
            XII Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2007 roku (4)
            XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 sierpnia 2007 roku (1)
            XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2007 roku (10)
            XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 września 2007 roku (4)
            XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 października 2007 roku (15)
            XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2007 roku (19)
            XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 roku (12)
            XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2008 roku (12)
            XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 13-14 lutego 2008 roku (2)
            XXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2008 roku (16)
            XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2008 roku (16)
            XXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2008 roku (15)
            XXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2008 roku (8)
            XXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 16 lipca 2008 roku (11)
            XXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 11 września 2008 roku (17)
            XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 pażdziernika i 4 listopada 2008 roku (23)
            XXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2008 roku (11)
            XXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2008 roku (1)
            XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2008 roku (4)
            XXXI Sesja Rady Miejski z dnia 22 grudnia 2008 roku (3)
            XXXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 stycznia 2009 roku (6)
            XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2009 roku (8)
            XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2009 roku (8)
            XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2009 roku (3)
            XXXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2009 roku (8)
            XXXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2009 roku (19)
            XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2009 roku (14)
            XXXIX Sesja Rady Miejski z dnia 3 lipca 2009 roku (2)
            XL Sesja Rady Miejskiej z dnia 7 sierpnia 2009 roku (4)
            XLI Sesja Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2009 roku (8)
            XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 września 2009 roku (3)
            XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 października 2009 roku (4)
            XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 października 2009 roku (2)
            XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2009 roku (13)
            XLVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2009 roku (6)
            XLVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2009 roku (1)
            XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2009 roku (1)
            XLIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 roku (6)
            L Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2010 roku (19)
            LI Sesja Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2010 roku (9)
            LII Sesja Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2010 roku (4)
            LIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2010 roku (7)
            LIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2010 roku (3)
            LV Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2010 roku (10)
            LVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2010 roku (3)
            LVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 15 czerwca 2010 roku (8)
            LVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2010 roku (9)
            LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2010 roku (2)
            LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 01 lipca 2010 roku (9)
            LXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 sierpnia 2010 roku (11)
            LXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 23 września 2010 roku (5)
            LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 12 października 2010 roku (2)
            LXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 października 2010 roku (6)
            LXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2010 roku (12)
            LXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2010 roku (3)
        IV kadencja Rady Miejskiej (2002-2006) (0)
            L Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 października 2006 roku. (3)
            XLIX Sesja Rady Miejskiej w dniu 17 października 2006 roku. (10)
            XLVIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 września 2006 roku. (9)
            XLVII Sesja Rady Miejskiej w dniach 7 i 12 września 2006 roku. (10)
            XLVI Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2006 roku. (8)
            XLV Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2006 roku. (9)
            XLIV Sesja Rady Miejskiej w dniu 8 czerwca 2006 roku. (8)
            XLIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2006 roku. (8)
            XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2006 roku. (9)
            XLI Sesja Rady Miejskiej w dniu 16 lutego 2006 roku. (17)
            XL Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2005 roku. (11)
            XXIX Sesja Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2005 roku. (11)
            XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2005 roku. (7)
            XXXVII Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 października 2005 roku. (4)
            XXXVI Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 września 2005 roku. (8)
            XXXV Sesja Rady Miejskiej w dniu 8 września 2005 roku. (13)
            XXXIV Sesja Rady Miejskiej w dniu 7 lipca 2005 roku. (11)
            XXXIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 9 czerwca 2005 roku. (8)
            XXXII Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2005 roku. (6)
            XXXI Sesja Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2005 roku. (13)
            XXX Sesja Rady Miejskiej w dniu 3 lutego 2005 roku. (19)
            XXIX Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2004 roku. (5)
            XXVIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2004 roku. (10)
            XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2004 roku. (14)
            XXVI Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 września 2004 roku. (26)
            XXV Sesja Rady Miejskiej w dniu 7 września 2004 roku. (6)
            XXIV Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2004 roku. (2)
            XXIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2004 roku. (7)
            XXII Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2004 roku. (7)
            XXI Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2004 roku. (10)
            XX Sesja Rady Miejskiej w dniu 6 kwietnia 2004 roku. (12)
            XIX Sesja Rady Miejskiej w dniu 2 marca 2004 roku. (9)
            XVIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2004 roku. (2)
            XVII Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2003 roku. (7)
            XVI Sesja Rady Miejskiej w dniu 2 grudnia 2003 roku. (18)
            XV Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 października 2003 roku. (16)
            XIV Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 września 2003 roku. (6)
            XIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 2 września 2003 roku. (14)
            XII Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2003 roku. (24)
            XI Sesja Rady Miejskiej w dniu 10 czerwca 2003 roku. (8)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        2020 (110)
        2019 (323)
        2018 (265)
        2017 (230)
        2016 (241)
        2015 (212)
        2014 (197)
        2013 (220)
        2012 (224)
        2011 (265)
        2010 (200)
        2009 (88)
    Podatki i opłaty (0)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)
        2010 (1)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2007 (1)
        2006 (1)
        2005 (1)
        2004 (1)
        Wzory formularzy podatkowych (0)
            2020 (3)
            2019 (1)
                Wzory formularzy obowiązujące od 01.07.2019 r. (3)
            2018 (1)
            2017 (1)
            2016 (1)
            2014 (1)
            2013 (1)
    Zagospodarowanie Przestrzenne (0)
        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (0)
            Obowiązujące plany miejscowe (16)
                Według obszarów oznaczonych na mapie gminy (96)
                    Mapa pokrycia terenu Gminy obowiązującymi mpzp (1)
            Projekty wyłożone do publicznego wglądu. (30)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (0)
            Projekty (0)
                Wyłożenie 3-27 marca 2020 (4)
            Obowiązujące (1)
    Strategia rozwoju gminy (1)
    Zaopatrzenie w energię (1)
    Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki (1)
    Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2016-2023 (1)
    Rewitalizacja (1)

Majątek i finanse
    Budżet (0)
        2020 (0)
            Projekt budżetu na rok 2020 (1)
            Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (2)
            Budżet 2020 i jego zmiany (2)
            Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (1)
        2019 (0)
            Projekt budżetu na rok 2019 (1)
            Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)
            Budżet 2019 i jego zmiany (12)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (11)
            Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (1)
        2018 (0)
            Projekt budżetu na rok 2018 (1)
            Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)
            Budżet 2018 i jego zmiany (14)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (14)
            Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (1)
        2017 (0)
            Projekt budżetu na rok 2017 (1)
            Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)
            Budżet 2017 i jego zmiany (14)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa i ej zmiany (14)
            Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (1)
        2016 (0)
            Projekt budżetu na rok 2016 (1)
            Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)
            Budżet 2016 i jego zmiany (14)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (13)
            Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (1)
        2015 (0)
            Projekt budżetu na rok 2015 (1)
            Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)
            Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (13)
            Budżet 2015 i jego zmiany (13)
        2014 (0)
            Projekt budżetu na rok 2014 (1)
            Budżet 2014 i jego zmiany (14)
            Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (13)
            Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)
        2013 (0)
            Budżet 2013 i jego zmiany (1)
            Projekt budżetu na rok 2013 (1)
            Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)
        2012 (0)
            Budżet 2012 i jego zmiany (11)
            Projekt budżetu na rok 2012 (1)
            Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (7)
        2011 (0)
            Budżet 2011 i jego zmiany (0)
                Uchwała Nr 22/11 z dnia 3 lutego 2011 roku - budżet Miasta i Gminy na rok 2011 (1)
                Uchwała Nr 29/11 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. (1)
                Uchwała Nr 36/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. (1)
                Uchwała Nr 48/11 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. (1)
                Uchwała Nr 64/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. (1)
                Uchwała Nr 75/11 z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. (1)
                Uchwała Nr 92/11 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. (1)
                Uchwała Nr 139/11 z 10 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. (1)
                Uchwała Nr 145/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok (1)
                Uchwała Nr 158/11 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok (1)
            Projekt budżetu na rok 2011 (1)
            Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)
        2010 (0)
            Budżet 2010 (0)
                Uchwała Nr 407/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2010 (1)
                Uchwała Nr 408/09 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2010 gminy Ożarów Mazowiecki nr 407/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. (1)
                Uchwała Nr 409/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2010 (1)
                Uchwała Nr 427/10 z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 (1)
                Uchwała Nr 440/10 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 (1)
                Uchwała Nr 460/10 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. (1)
                Uchwała Nr 461/10 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok. (1)
                Uchwała Nr 471/10 z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. (1)
                Uchwała Nr 480/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 471/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim (1)
                Uchwała Nr 481/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. (1)
                Uchwała Nr 483/10 z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok. (1)
                Uchwała Nr 486/10 z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok. (1)
                Uchwała Nr 494/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok. (1)
                Uchwała Nr 495/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. (1)
                Uchwała Nr 503/10 z dnia 23 września 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 495/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2010 r. (1)
                Uchwała Nr 504/10 z dnia 23 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok (1)
                Uchwała Nr 507/10 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok (1)
                Uchwała Nr 510/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok. (1)
                Uchwała Nr 527/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie :wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok. (1)
                Uchwała Nr 529/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie :wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok. (1)
            Projekt Budżetu na rok 2010 (1)
        2009 (0)
            Budżet 2009 (0)
                Uchwała Nr 292/09 z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2009. (1)
                Uchwała Nr 298/09 z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009. (1)
                Uchwała Nr 306/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009. (1)
                Uchwała Nr 318/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009. (1)
                Uchwała Nr 326/09 z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009. (1)
                Uchwała Nr 344/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009. (1)
                Uchwała Nr 360/09 z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009. (1)
                Uchwała Nr 365/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009. (1)
                Uchwała Nr 367/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009. (1)
                Uchwała Nr 373/09 z dnia 29 września 2009 roku wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009. (1)
                Uchwała Nr 375/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2009. (1)
                Uchwała Nr 381/09 z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009. (1)
                Uchwała Nr 399/09 z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009. (1)
                Uchwała Nr 400/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009 (1)
            Projekt Budżetu na rok 2009 (0)
            Sprawozdanie z wykonania Budżetu w roku 2009 (0)
        2008 (0)
            Budżet 2008 (0)
                Uchwała Nr 146/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2008. (1)
                Uchwała Nr 166/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008. (1)
                Uchwała Nr 170/08 z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008. (1)
                Uchwała Nr 184/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008. (1)
                Uchwała Nr 200/08 z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008. (1)
                Uchwała Nr 214/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008. (1)
                Uchwała Nr 215/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008. (1)
                Uchwała Nr 222/08 z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu. (1)
                Uchwała Nr 232/08 z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008. (1)
                Uchwała Nr 233/08 z dnia 11 września w sprawie zmiany uchwały Nr 215/08 z dnia 25 czerwca 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w bu (1)
                Uchwała Nr 234/08 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 222/08 z dnia 16 lipca 2008 w sprawie wprowadzenia z (1)
                Uchwała Nr 235/08 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 232/08 z dnia 16 lipca 2008 w sprawie wprowadzenia zm (1)
                Uchwała Nr 236/08 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008. (1)
                Uchwała Nr 257/08 z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008. (1)
                Uchwała Nr 285/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008. (1)
                Uchwała Nr 290/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008. (1)
            Projekt Budżetu na rok 2008 (0)
            Sprawozdanie z wykonania Budżetu w roku 2008 (0)
        2007 (0)
            Budżet 2007 (0)
                Uchwała Nr 31/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na (1)
                Uchwała Nr 43/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy (1)
                Uchwała Nr 57/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i (1)
                Uchwała Nr 68/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 200 (1)
                Uchwała Nr 73/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i g (1)
                Uchwała Nr 80/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta (1)
                Uchwała Nr 88/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta (1)
                Uchwała Nr 96/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta (1)
                Uchwała Nr 104/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miast (1)
                Uchwała Nr 107/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie m (1)
            Projekt Budżetu na rok 2007 (0)
        2006 (0)
            Budżet 2006 (10)
            Projekt Budżetu na rok 2006 (0)
        2005 (0)
            Budżet 2005 (9)
            Projekt Budżetu na rok 2005 (0)
        2004 (0)
            Budżet 2004 (9)
    Dług publiczny (0)
    Mienie Gminy (0)
        Mienie Gminy 2019 r. (1)
        Mienie Gminy 2018 r. (1)
        Mienie Gminy 2017 r. (1)
        Mienie Gminy 2016 r. (1)
        Mienie Gminy 2015 r. (1)
        Mienie Gminy 2014 r. (1)
        Mienie Gminy 2013 r. (1)
        Mienie Gminy 2012 r. (1)
        Mienie Gminy 2011 r. (1)
        Mienie Gminy 2010 r. (1)
        Mienie Gminy 2009 r. (2)
        Mienie Gminy 2008 r. (2)
    Pomoc publiczna (0)
        Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożeń na raty podatków (12)
    Roczne sprawozdania finansowe (0)
        2018 (0)
            Edukacja (0)
                Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki (4)
                Gimnazja (0)
                    Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego (4)
                    Gimnazjum im. K. l. Gałczyńskiego (4)
                Przedszkola (0)
                    Przedszkole Publiczne Nr 1 (4)
                    Przedszkole Publiczne Nr 2 (4)
                    Przedszkole Publiczne w Broniszach (4)
                    Przedszkole Publiczne w Józefowie (4)
                Szkoły Podstawowe (0)
                    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kusocińskiego (4)
                    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy (4)
                    Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Umiastowie (4)
                    Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów (4)
                    Szkoła Podstawowa w Duchnicach (4)
                    Szkoła Podstawowa w Święcicach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (4)
                Żłobek Miejski (4)
            Gmina (5)
            Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (4)
            Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
            Urząd Miejski (4)
            Zakład Usług Komunalnych (4)
            Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim (4)
    Sprawozdania NDS (0)
        2020 (1)
        2019 (4)
        2018 (3)
        2017 (4)
        2016 (4)
        2015 (4)
        2014 (4)
        2013 (4)
        2012 (4)
        2011 (4)
        2010 (1)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2007 (1)
        2006 (1)

Inne
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (7)
        Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (7)
        Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (7)
        Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (7)
        Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. (7)
        Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. (7)
        złożone w związku z rozpoczęciem pracy (11)
        złożone w związku z zakończeniem pracy (10)
        w związku z otrzymaniem/cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych (1)
        Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji VIII (2)
        Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji VII (2)
        Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zakończeniem kadencji VII (2)
        Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zakończeniem kadencji VI (2)
    Przejrzysta Polska (1)
        Zadania Urzędu. (0)
            I. Zasada przejrzystości. (3)
            II. Zasada braku tolerancji dla korupcji. (1)
            III. Zasada partycypacji społecznej. (1)
            IV. Zasada przewidywalności. (1)
            V. Zasada fachowości. (1)
            VI. Zasada rozliczalności. (1)
        Zadania Rady Miejskiej. (5)
    Uprawnienia obywateli (1)
    Konsultacje społeczne (0)
        Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Ożarów Mazowiecki do roku 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025" (1)
        Uchwalanie statutów jednostek pomocniczych gminy (0)
            Osiedla (2)
            Sołectwa (1)
        Połączenie jednostek pomocniczych gminy - Osiedle Zientarówka i Osiedle Ks. Józefa Poniatowskiego (1)
        Określenie granic jednostek pomocniczych Gminy Ożarów Mazowiecki. (1)
        Wydzielenie z Osiedla Józefów Osiedla pod nazwą Wolica. (1)
        Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (1)
        Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Ożarów Mazowiecki, dotyczących odłączenie z obszaru Gminy Ożarów Ma (1)
        Konsultacje współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi (1)
        Konsultacje z mieszkańcami projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki" (1)
        Konsultacje z mieszkańcami jednostek pomocniczych – sołectw i osiedli w Gminie Ożarów Mazowiecki (2)

Biuletyn Informacji Publicznej
    Redakcja (1)
    Instrukcja korzystania z BIP (1)
    Dostęp do informacji publicznej (1)
    Dostęp do informacji publicznej nie udostępniony w BIP (1)
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (1)
Administratorem informacji zamieszczonych w serwisie BIP jest Arkadiusz Jaworski
tel: 22 731 32 00 wew. 214, email: bip@ozarow-mazowiecki.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij