1. Joanna Zwierzchowska - Przewodnicząca

2. Jacek Rosłon - Sekretarz

3. Małgorzata Rutkowska - Członek

4. Marzena Markiewicz - Członek

5. Katarzyna Michalska - Członek

6. Przemysław Janowski - Członek

7. Piotr Florczyński - Członek

8. Stanisław Rdest - Członek

9. Elżbieta Paleczna - Członek

Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu GKRPA w Ożarowie Mazowieckim (Zarządzenie Nr B.0050.89.2013 – dostępne poniżej) członkowie pracują w ramach zespołów roboczych:    

  

  • Zespół Profilaktyczny – koordynator Piotr Florczyński,
  • Zespół Motywacyjny – koordynator Małgorzata Rutkowska,
  • Zespół Kontrolny – koordynator Stanisław Rdest.