Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie BIP jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej może być złożony ustnie lub w formie pisemnej,      w tym w formie elektronicznej i nie wymaga uzasadnienia. Jeżeli nie opublikowana w BIP informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie, udostępnia się ją w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Do poinformowania wnioskodawcy o publikacji wnioskowanej informacji na stronie BIP oraz do udostępnienia informacji publicznej na wniosek upoważnieni są wszyscy pracownicy urzędu  w ramach wykonywanych obowiązków służbowych określonych zakresem czynności.

W przypadku braku możliwości niezwłocznego udzielenia informacji publicznej od wnioskodawcy przyjmuje się  wniosek pisemny bądź wniosek ustny do protokołu.

 

Dla usprawnienia postępowania o udostępniania informacji publicznej wskazane jest, aby  osoba składająca wniosek pisemny (ustny złożony do protokołu) podała dane dotyczące zakresu udostępnianych informacji, miejsca i sposobu ich udostępnienia oraz dane kontaktowe.

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 14dni od dnia złożenia wniosku.


Opłaty za za dostęp do informacji nie udostępnionych w BIP:
Zarządzenie nr 62/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r
Zarządzenie nr 61/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r