Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe umieszczone w lewej części ekranu. Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych.

W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach Kategorii utworzone zostały Podkategorie. Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje podkreślona. Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się w środkowej części ekranu w postaci informacji docelowej (z ewentualnymi załącznikami na, które należy kliknąć lewym przyciskiem myszy) lub w postaci linków zapisanych i podkreślonych na niebiesko. Po wskazaniu kursorem myszy linku, kursor przyjmuje kształt dłoni, a po kliknięciu na wskazanym linku, nowe informacje wyświetlane są w części środkowej (z ewentualnymi załącznikami na, które należy kliknąć lewym przyciskiem myszy).

Wszystkie załączniki  zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf lub doc. W celu ich odczytania na komputerze powinny być zainstalowane programy Acrobat Reader i Word lub np. pakiet biurowy OpenOffice. Pod adresami zamieszczonymi poniżej można pobrać darmowe wersje programów Adobe Reader, Word Viewer oraz OpenOffice.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

http://www.dobreprogramy.pl/Word-Viewer,Program,Windows,12113.html

http://pl.openoffice.org/product.download.html#