Administrator strony

Maciej Poligaj
tel. (22) 731 32 00 wew. 214  fax. (22) 722 18 87
informatyka@ozarow-mazowiecki.pl

Administrator informacji

Arkadiusz Jaworski
tel. (22) 731 32 00 wew. 214  fax. (22) 722 18 87
a.jaworski@ozarow-mazowiecki.pl

Redaktorzy:

Arkadiusz Jaworski 
tel. (22) 731 32 00 wew. 214  fax. (22) 722 18 87
a.jaworski@ozarow-mazowiecki.pl
we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Maciej Poligaj
tel. (22) 731 32 00 wew. 214  fax. (22) 722 18 87
informatyka@ozarow-mazowiecki.pl
we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Bożena Przybylska
tel. (22) 731 32 00 wew. 259  fax. (22) 722 18 87
b.przybylska@ozarow-mazowiecki.pl
w zakresie spraw realizowanych przez Referat Zamówień Publicznych

Monika Michalska
tel. (22) 731 32 00 wew. 259  fax. (22) 722 18 87
m.michalska@ozarow-mazowiecki.pl
w zakresie spraw realizowanych przez Referat Zamówień Publicznych

Beata Migda
tel. (22) 731 32 00 wew. 216  fax. (22) 722 18 87
radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl
w zakresie spraw realizowanych przez Biuro Obsługi Rady Miejskiej

Agata Kowalska
tel. (22) 731 32 00 wew. 231  fax. (22) 722 18 87
a.kowalska@ozarow-mazowiecki.pl
w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Konrad Liszkiewicz
tel. (22) 731 32 00 wew. 271  fax. (22) 722 18 87
k.liszkiewicz@ozarow-mazowiecki.pl
w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami

Odpowiedzialność merytoryczną za poprawność, kompletność i aktualność informacji publicznej odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych w zakresie ich działania.