Administrator strony

Maciej Poligaj

tel. (22) 731 32 00 wew. 214  fax. (22) 722 18 87

informatyka@ozarow-mazowiecki.pl

Administrator informacji

Arkadiusz Jaworski

tel. (22) 731 32 00 wew. 214  fax. (22) 722 18 87

a.jaworski@ozarow-mazowiecki.pl

 

Redaktorzy:

Arkadiusz Jaworski 

tel. (22) 731 32 00 wew. 214  fax. (22) 722 18 87

a.jaworski@ozarow-mazowiecki.pl

we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

 

Maciej Poligaj

tel. (22) 731 32 00 wew. 214  fax. (22) 722 18 87

informatyka@ozarow-mazowiecki.pl

we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

 

Renata Polańska

tel. (22) 731 32 00 wew. 259  fax. (22) 722 18 87

r.polanska@ozarow-mazowiecki.pl

w zakresie spraw realizowanych przez Referat Zamówień Publicznych

 

Beata Migda

tel. (22) 731 32 00 wew. 216  fax. (22) 722 18 87

radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl

w zakresie spraw realizowanych przez Biuro Obsługi Rady Miejskiej

 

 

Odpowiedzialność merytoryczną za poprawność, kompletność i aktualność informacji publicznej odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych w zakresie ich działania.