Podatek od nieruchomości.

Uchwała Nr 518/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała Nr 16/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 518/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uchwała Nr 519/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.


Podatek rolny.

Uchwała Nr 520/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2011.


Podatek od środków transportowych.

Uchwała Nr 521/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2011.