Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

Konkurs obejmuje następujące zadania:

- Prowadzenie sekcji sztuk walki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ożarów Mazowiecki (kwota wsparcia: 15 000 zł),

- Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym (kwota wsparcia: 50 000 zł),

- Działania na rzecz aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży w zakresie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej (kwota wsparcia: 20 000 zł),

- Wspieranie inicjatyw edukacyjno – wychowawczych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki (kwota wsparcia: 50 000 zł).

 

 

Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w terminie do 24.03.2010 r. do godz. 11.00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, Biuro Podawcze, I piętro, pok. 109.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

 

Instrukcja wypełniania oferty dla organizacji pozarządowych

 

Wzór oferty

 

Załączniki do oferty

 

Program współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

 

Wieloletni program współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.