W związku z przystąpieniem przez gminę Ożarów Mazowiecki do procedur związanych z uchwalaniem statutów jednostek pomocniczych zaistniała konieczność aktualizacji granic jednostek pomocniczych.

W dniu 28 stycznia podpisane zostało przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie określenia granic jednostek pomocniczych Gminy Ożarów Mazowiecki.

Konsultacje rozpoczynają się 4 lutego i trwać będą 40 dni.

Każdy mieszkaniec Gminy Ożarów Mazowiecki będzie mógł zgłosić – w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki, lub w formie ustnej - podczas specjalnie zorganizowanych w tym celu zebrań, które będą protokołowane swoje uwagi do proponowanych statutów jednostek pomocniczych.

 

Spotkania z mieszkańcami gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie określenia granic jednostek pomocniczych Gminy Ożarów Mazowiecki odbędą się w następujących terminach:

 

Sala Konferencyjna w Urzędzie Miasta – 15 lutego godz.18.00

Duchnice,

 

OSP Święcice – 16 lutego godz.18.00

Święcice,

Wolskie,

Pilaszków,

Orły,

Myszczyn

 

Szkoła w Umiastowie – 17 lutego godz.18.00

Umiastów,

Kaputy - Kręczki,

Pogroszew,

Pogroszew Kolonia,

Wieruchów

 

Budynek dawnej szkoły w Macierzyszu – 19 luty godz.18.00

Macierzysz,

Piotrkówek Duży,

Piotrkówek Mały, Strzykały,

Osiedle Szeligi

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Szkolnej 2 - 22 lutego o godz. 17.00

Osiedle Ks. Józefa Poniatowskiego,

Osiedle Zientarówka,

Osiedle RSM Bloki,

 

Klub w Broniszach – 22 lutego godz. 18.00

Bronisze,

Ożarów Wieś,

Mory,

Jawczyce,

Konotopa

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 23 lutego godz. 18.00

Ołtarzew Wieś,

Płochocin Wieś,

Koprki,

Gołaszew,

Michałówek,

Domaniewek

 

Sala Konferencyjna w Urzędzie Miasta – 9 marca godz. 18.00

Osiedle Ołtarzew,

Osiedle Kabel,

Osiedle Franciszków,

Osiedle Mickiewicza

 

Filia DK „Uśmiech” – 10 marca godz. 18.00 Józefów ul. Fabryczna 15

Osiedle Józefów,

Osiedle Płochocin Płd,

Płochocin Płn.

 

Projekty podziału wyłożone są w formie załączników graficznych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 w pokoju 101.