W dniu 28 stycznia podpisane zostało przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli Zientarówka i Ks. Józefa Poniatowskiego w sprawie połączenia tych osiedli.Konsultacje rozpoczynają się 4 lutego i trwać będą 40 dni.

Każdy mieszkaniec ww. osiedli będzie mógł zgłosić – w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki, lub w formie ustnej - podczas specjalnie zorganizowanego w tym celu zebrania, które będzie protokołowane swoje uwagi.

Spotkanie z mieszkańcami Osiedla Zientarówka i Osiedla Ks. Józefa Poniatowskiego odbędzie się w dniu 22 lutego 2010 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Szkolnej 2.