PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2004 R.


Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr 141/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2004.

Podatek rolny

Uchwała Nr 144/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia sredniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2004.


Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr 159/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2004.


Podatek od posiadania psów

Uchwała Nr 142/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2004.


Opłaty targowe

Uchwała Nr 143/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gmny Ożarów Mazowiecki w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Uchwała Nr 145/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.