PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2005 R.


Podatek od nieruchomości

Uchwała 261/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2005.


Podatek rolny

Uchwała Nr 266/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia sredniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2005.


Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr 262/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2005.


Podatek od posiadania psów

Uchwała Nr 264/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2005.


Opłaty targowe

Uchwała Nr 263/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gmny Ożarów Mazowiecki w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr 265/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.