PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2006 R.


Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr 364/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomościna terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2006.


Podatek rolny

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. określona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2005 r. (M.P. z 26.10.2005 r. Nr 6, poz.867) będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego w roku 2006 wynosiła: 27,88 zł. za 1 q żyta.

Stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2006 wynosiły:
-dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężną 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego tj. 27,88 zl x 2,5 q żyta = 69.70 zł.
- dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężną 5q żyta - od 1 ha fizycznego tj. 27,88 x 5 q żyta = 139.40 zł.


Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr 377/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuna terenie Miasta i Gminy Ożwarów Mazowiecki na rok 2006.


Podatek od posiadania psów

Uchwała Nr 366/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w 2006 roku.


Opłaty targowe

Uchwała 370/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała Nr 367/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.