PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2007 R.

 

 

Podatek od nieruchomości

 

Uchwała Nr 9/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2007.

 

 


Podatek rolny

 

Uchwała Nr 11/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2007.

 

 


Podatek od środków transportowych
 

 

Uchwała Nr 10/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2007.

 

 


Podatek od posiadania psów 

 

Uchwała Nr 13/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w roku 2007.

 

 

Opłaty targowe

 

Uchwała Nr 14/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

 

 

Uchwała Nr 12/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.