Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 i Dz.U. z 2020 poz. 1062) w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim został powołany Koordynator do spraw dostępności.

Funkcję pełni – Tomasz Tymoftyjewicz

e-mail: koordynator.dostepnosci@ozarow-mazowiecki.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim oraz jednostki organizacyjne Gminy Ożarów Mazowiecki;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim i jednostek organizacyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • sporządzanie raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim i jednostki organizacyjne Gminy Ożarów Mazowiecki, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarów Mazowiecki.

Podstawa prawna
Zarządzenie nr B.0050.5.2021 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.