Zgodnie z art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec Gminy Ożarów Mazowiecki, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2019 rok proszony jest o złożenie pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim na adres: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub za pomocą poczty elektronicznej: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć poparcie 50 osób w formie ich podpisów.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 26.08.2020 r. do godz. 16.00

(dzień poprzedzający dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.