Komisja Skarg, Wniosków i Petycji została powołana Uchwałą Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2018 r.

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni:

Tenderenda Krystyna - Przewodnicząca Komisji (powołana Uchwałą Nr II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 r.)

Bednarski Kamil

Jędrzejczak Nina

Karol Grzegorz

Mikołajczyk Jan

Oskierko Rajmund

Pytkowski Tadeusz

Szymankiewicz Grażyna