Komisja Gospodarcza została powołana Uchwałą Nr II/10/18 Rady Miejskiej wOżarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2018 r.

W skład Komisji Gospodarczej wchodzą radni:

Kowalski Sławomir - Przewodniczący Komisji

Tenderenda Krystyna - Wiceprzewodnicząca Komisji

Rosłon Jacek

Sowidzki Marcin

Szmigiel Tadeusz