Komisja Obywatelska została powołana Uchwałą Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2018 r.

W skład Komisji Obywatelskiej wchodzą radni:

Jaworska Dorota - Przewodnicząca Komisji

Pytkowski Tadeusz - Wiceprzewodniczący Komisji

Antosiewicz Adrian

Bartoszewicz Anna

Szymankiewicz Grażyna