Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XLVI/468/17 z 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

Podatek rolny

Uchwała Nr XLVI/467/17 z 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2018 rok

Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XXX/310/16 z 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr LIII/565/18 z 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXXIII/319/13 z 14 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty