Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
Na podstawie art. 192 ust. 1 z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w związku z uchwałą                        Nr XXXI/286/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
Datę wyborów wyznacza się na dzień 21 kwietnia 2013 r.