ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

DOTYCZĄCE

KONSULTACJI  PROJEKTU REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zawiadamia, że w dniu 26 października 2012 r. zostało podpisane Zarządzenie nr B.0050.220.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. Burmistrz w związku ze zmianami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. Poz. 391) przedstawia mieszkańcom do konsultacji projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie ww. Regulaminu oraz wyrażenie własnych spostrzeżeń.

Konsultacje dotyczą mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki posiadających prawo wyborcze, którzy wpisani są do rejestru wyborców pod adresem na obszarze na którym przeprowadza się konsultacje.

Opinie wraz z uwagami można wyrazić na karcie konsultacyjnej dostępnej na stronie (www.ozarow-mazowiecki.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój 109) w poniedziałki w godzinach 900-1700 i od wtorku do piątku w godzinach 800-1600 w terminie od 2 listopada 2012r. do 11 grudnia 2012 r. W tym terminie również pracownicy Wydziału udzielą informacji dotyczących przedmiotu konsultacji.