15 listopada 2011 roku Burmistrz Paweł Kanclerz wydał Zarządzenie Nr S.0050.211.2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2018.