OGŁOSZENIE

W SPRAWIE WYBORU AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

 

W imieniu Gminy Ożarów Mazowiecki zapraszam do składania ofert w negocjacjach w sprawie wyboru na Agenta Emisji obligacji komunalnych autoryzowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych.

 

Emisja w kwocie 20,00 mln zł. zrealizowana zostanie w 2011 roku. Wykup ostatniej serii zaplanowany jest na rok 2018. Dochody Gminy na rok 2011 to ponad 80 mln zł.

 

Termin złożenia ofert  upływa 11 lipca 2011 roku o godz.12.00

Szczegóły na stronie  www.bip.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce zamówienia publiczne/zapytania ofertowe.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Ożarów Mazowiecki

Paweł Kanclerz