Statut Gminy został uchwalony przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim na sesji w dniu 30 grudnia 2003 roku.

 

W związku z przystąpieniem Gminy do programu Przejrzysta Polska – by spełnić wymagania programu dot. jawności działania organów Gminy, umożliwienia mieszkańcom Gminy występowania z inicjatywą uchwałodawczą oraz zwiększania kwalifikacji Radnych - do statutu wprowadzono trzy poprawki (uchwały Nr 371/05, 372/05, 373/05 z dnia 14 grudnia 2005 roku).

 

 

 

Uchwała Nr 163/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

 

Zmiany w statucie:

 

Uchwała Nr 371/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 163/03 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

Uchwała Nr 372/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 163/03 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

Uchwała Nr 373/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 163/03 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

7 czerwca 2010 r. ww Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ogłoszona została Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 267/08 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.