w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Płochocin – Święcice – Ołtarzew – Gołaszew.

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 117 poz. 3410 z dnia 23.07.2009 r.