Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych, przyjmowane jest do dnia 16 września 2011 r. w godz. 9.00 – 16.00.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, przy ul. Kolejowej 2.