Ożarów Mazowiecki 2011-09-05

 

Urząd Miasta i Gminy

Ożarów Mazowiecki

ul. Kolejowa 2

05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Znak postępowania: ZP 341-44/10

 

 

Organizator konkursu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w formie konkursu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych na:

 

„Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Umiastowie”

 

zostały złożone poniższe prace konkursowe:

 

1. KONSORCJUM:                                                                         

    a) BUDAR

        Dariusz Małowiecki

        ul. Królowej Marysieńki 96 B; 02-954 Warszawa

    b) KUBAT Architekci

        Krzysztof Kubat

         Bagno 3/174; 00-112 Warszawa

        

2. KONSORCJUM:                                                                         

   a) KILKORO Architekci

       Paweł Litwinowicz

       ul. Św. Wojciecha 22/24 lok. 7

       61-749 Poznań

   b) KILKORO Architekci Piotr Kluj

       ul. Św. Wojciecha 22/24 lok.7

       61-749 Poznań

   c) NMS Architekci Mikołaj Stępień

       ul. 3 Maja 49c/2a

       61-728 Poznań

 

3. KONSORCJUM:                                                                         

   a) GRW Planning & Architecture

       pl. Waszyngtona 28/82

       03-910 Warszawa

   b) BLOKHAUZ Pracownia Architektoniczna

       Tomasz Purchała

       ul. Ząbkowska 22/24 /26 m. 78

      03-735 Warszawa

 

4. GROTTE ART.                                                                             -

    Bartłomiej Grotte

    ul. Płatowcowa 38

    02-635 Warszawa

 

 

Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 31.08.2011 r. została zaakceptowana jako najlepsza praca Nr 1.

 

 

Poniżej prezentujemy poszczególne prace konkursowe: