Funkcję Sekretarza Gminy pełni Pani Jolanta Niegrzybowska

tel. 22 731 32 04