Funkcję Pierwszego Zastępcy Burmistrza pełni Pan Dariusz Skarżyński

tel. 22 731 32 03