Funkcję Burmistrza pełni Pan Paweł Kanclerz

tel. 22 731 32 02