7 października 2010 r. Komisarz Wyborczy w Warszawie Postanowieniem Nr 48/10 powołał terytorialne komisjie wyborcze, w tym Miejską Komisję Wyborczą w Ożarowie Mazowieckim w następującym składzie:


Bogusława Roma Gajdamowicz,
Krzysztof Jabłoński,
Agnieszka Orzechowska,
Lidia Balcerzak,
Gabriela Grzywacz,
Paweł Krupa,
Piotr Manarczyk.