Informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia - CPK - Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK)